Cyrsiau Israddedig Celfyddydau Perfformio

Mae’r Celfyddydau Perfformio wrth wraidd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Rydym yn cynnig cyrsiau yng Nghaerfyrddin, Abertawe a Chaerdydd.

Mae ystod eang o weithwyr theatr proffesiynol yn cyfrannu at y rhaglenni fel tiwtoriaid, cyfarwyddwyr, coreograffwyr, dylunwyr a chyfarwyddwyr cerddorol. Bydd ein modylau ymarferol eu sail, a yrrir gan yr alwedigaeth, yn rhoi ichi set sgiliau cadarn ac yn eich galluogi i ddatblygu portffolio helaeth o waith, gan roi ichi fantais wrth chwilio am swyddi mewn disgyblaeth gystadleuol. Mae cysylltiadau a chydweithio’r ysgol gyda gweithwyr theatr proffesiynol o wahanol ddisgyblaethau yn creu amgylchedd sy’n eich annog a’ch cefnogi a lle gallwch archwilio ac arbrofi’n ddiogel. 

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn artre I Academi Llais Rhyngwladol Cymru (WIAV). Mae’r academi a sefydlwyd gan y tenor byd-enwog, Dennis O’Neill yn cynnig hyfforddiant o’r radd flaenaf i fyfyrwyr. Mae’r Academi yn darparu amgylchedd arbenigol iawn ac unigryw ar gyfer nifer fach o gantorion a chyfansoddwyr eithriadol sydd yn gychwyn eu gyrfa broffesiynol ac mae’n recriwtio’r rhain o bob cwr o’r byd.

Mae Canolfan Berfformio Cymru, canolfan arloesol a sefydlwyd gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant er mwyn hyfforddi a datblygu perfformwyr y dyfodol. Mae CBC yn cyflwyno myfyrwyr i dechneg gadarn law yn llaw a dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt.

Mae’r cyrsiau a gynhelir yng Ngholeg Celf Abertawe YDDS yn cynnwys Drama Gymhwysol: Addysg, Lles, Cymuned, a ddyluniwyd ar gyfer y rheiny sy’n caru perfformio ac sy’n cael eu cyffroi gan ei rôl yn y gymuned a Chelfyddydau Perfformio: Drama a Chyfryngau, mae’r cwrs hwn yn plethu perfformio corfforol a lleisiol a thechnoleg i greu perfformio rhyngddisgyblaethol, arbrofol, gan archwilio i ffyrdd modern o rannu straeon modern.