girl studying with a laptop

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af yn y DU am foddhad myfyrwyr gydag ansawdd yr addysgu yn Astudiaethau Busnes – The Times & The Sunday Times Good University Guide 2019.

Mae’r rhaglen BA (Anrh) Busnes Cymhwysol (Entrepreneuriaeth) wedi’i dylunio’n benodol ar gyfer myfyrwyr sydd â chariad ac uchelgais i ddechrau eu menter eu hunain, neu ddatblygu menter y maent yn gysylltiedig â hi yn barod.

Darperir y rhaglen drwy Swyddfa Ducere-Cymru gan ddefnyddio profiad ac arbenigedd diwydiannol Cyfadran Arweinwyr Byd-Eang Ducere. Ewch i Byd-Eang Ducere i ddysgu rhagor am Ducere.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: DAE1/DAE2
Hyd y cwrs:
Llawn amser (ar-lein; 3 blynedd). Carlam (ar-lein; 2 flynedd).
Dyddiad Dechrau: derbyn myfyrwyr dair gwaith y flwyddyn - Medi, Ionawr a Mai.

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Ysgol/Cyfadran:
Cyfadran Busnes a Rheolaeth
Enw Cyswllt:
Chris Thomas
E-bost Cyswllt:
administration@ducere.ac.uk
Dewis Iaith
Saesneg  Mae’r rhaglen yn darparu sylfaen eang o sgiliau busnes wedi’u teilwra at anghenion entrepreneuriaid ac arweinwyr busnes sydd ag awydd i greu gwell dyfodol drwy arweinyddiaeth busnes eithriadol boed hynny fel entrepreneur, uwch swyddog gweithredol neu entrepreneur cymdeithasol.

Wrth i fyfyrwyr weithio’u ffordd drwy brofiad dysgu unigryw sy’n cynnwys gweithgareddau dysgu pwrpasol a chynnwys fideo unigryw yn sefyll ar ysgwyddau cannoedd o arweinwyr mwyaf llwyddiannus ac ysbrydoledig y byd, o Arlywyddion a Phrif Weinidogion i enillwyr y Wobr Nobel ac academyddion blaenllaw, caiff myfyrwyr eu cefnogi wrth ddatblygu eu craffter busnes.

Lefel 4

 • Hanfodion Entrepreneuriaeth
 • Hanfodion Rheolaeth
 • Hanfodion Rheolaeth Prosiectau
 • Hanfodion Marchnata
 • Rheoli Arian a Chyllidebau
 • Datblygu Model Busnes.

Lefel 5

Bydd myfyrwyr yn astudio'r modylau craidd isod:

 • Entrepreneuriaeth Gymhwysol: Datblygu a Dilysu Cysyniadau
 • Cyfrifoldeb Corfforaethol
 • Ystyried Dylunio
 • Busnes Digidol ac Amhariadau.

Ac yn dewis un o'r rhestr isod:

 • Marchnata Digidol
 • Cyfathrebu Marchnata Integredig
 • Rheoli Perthnasoedd Gweithwyr
 • Cyfathrebu ar lefel Rheolwyr.

Lefel 6

Bydd myfyrwyr yn astudio'r modylau craidd isod:

 • Arweinyddiaeth Gymhwysol
 • Data Mawr
 • Codi Cyfalaf
 • Yr Economi Byd-eang
 • Strategaeth Rheoli.

Ac yn dewis un o'r rhestr isod:

 • Safle Cystadleuol yn y Farchnad
 • Rheoli Gweithleoedd Amrywiol
 • Strategaeth a Chynllunio Marchnata
 • Newid Cyfundrefnol.
 • Gradd wedi’i theilwra i gyd-fynd â’ch goliau, uchelgeisiau a’ch diddordebau.
 • Datblygu portffolio prosiect perthnasol i’r diwydiant fel rhan o’ch gradd.
 • Dysgu am feddyliau deinamig dros 250 o Arweinwyr Byd-eang Ducere, gan gynnwys cyn Arlywyddion, Prif Weinidogion, Enillwyr Gwobr Nobel, Arweinwyr Byd-eang, CEOs ac Arloeswyr Busnes.
 • Datblygu’r sgiliau sydd ar gyflogwyr eu hangen.
 • Mwynhau cymorth myfyrwyr sy’n bersonol i chi.
 • Cael astudio pan fydd yn eich gweddu chi gyda fideos HD, cymorth academaidd di-ail a dim arholiadau.
 • Anthony Grace
 • Kathy Lang
 • Ming Chow
 • Rob Weston

Mae’r dulliau asesu’n amrywio o fodwl i fodwl ond gallwch ddisgwyl ystod o asesiadau gan gynnwys adroddiadau, cyflwyniadau a dadansoddiadau. Mae asesiadau’n cyfuno manylrwydd academaidd gyda thasgau “byd go iawn” sy’n arddangos gallu myfyriwr i gymhwyso eu gwybodaeth a’u sgiliau’n ystyrlon.

 •  88 pwynt UCAS a 2 bas TGAU/Lefel O y DU gradd A – C mewn Mathemateg a Saesneg;

  Neu

 •  Profiad gwaith sylweddol* a 2 bas TGAU/Lefel O y DU gradd A – C mewn Mathemateg a Saesneg.

*Bydd profiad gwaith yn cael ei ystyried fesul ymgeisydd.

Bydd graddedigion yn datblygu medrau gan gynnwys:

 Adnabod cyfleoedd busnes mewn amrywiaeth o gyd-destunau

 • Prototeipio ystod o fodelau busnes arloesol yn gyflym
 • Dilysu potensial cysyniadau entrepreneuraidd y effeithiol
 • Defnyddio technolegau modern i adeiladu a thyfu mentrau newydd
 • Gweithio gyda sefydliadau sefydledig i weithredu’n fwy effeithiol.

 Mae cyfleoedd gyrfaol yn cynnwys:

 • Entrepreneur
 • Intrapreneur
 • Arbenigwr Strategaeth
 • Ymgynghorydd
 • Perchennog Busnes.

£9,000 y flwyddyn.

 • Adnabod cyfleoedd busnes newydd.
 • Dyfeisio a phrofi modelau busnes arloesol
 • Cyrchu technolegau modern i dyfu busnesau newydd
 • Ymgysylltu â’r tirlun busnesau newydd lleol trwy ddeoryddion, cyflymyddion a buddsoddwyr.