Diwinyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol ac Astudiaethau Islamaidd