Ffilm a Chyfryngau Digidol

Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Ffilm a Chyfryngau Digidol

Gwnewch eich marc mewn ffilm, teledu a chyfryngau gydag ein graddau yn Abertawe a Chaerfyrddin sy’n eich paratoi at fyd gwaith wrth ichi archwilio damcaniaeth, archwilio eich creadigrwydd a datblygu eich diddordebau eich hun.

Cewch elwa ar gysylltiadau agos y Brifysgol â’r diwydiant, ei chyfleusterau ac offer rhagorol a chyfleoedd i gael profiad ymarferol a dysgu gan weithwyr proffesiynol.

Wedi’u seilio yng Ngholeg Celf Abertawe, mae’r cyrsiau Ffilm a Theledu, Dylunio Set, Animeiddio a Dylunio Gemau yn Abertawe yn cymryd ymagwedd ymarferol gryf a chynnig cyfle i’r myfyrwyr ddatblygu’r sgiliau allweddol sydd eu hangen i weithio yn y diwydiannau creadigol a diwylliannol. Gall myfyrwyr hefyd fanteisio ar y cyfle i fynd ar leoliadau ar gynyrchiadau proffesiynol ac mae llawer wedi mynd ymlaen i sefydlu gyrfaoedd yn y diwydiant, gan gynnwys rhai sydd wedi ennill Oscar. 

Mae Caerfyrddin yn cynnig graddau unigryw a gyflwynir mewn cyfleuster modern mewn ardal llawn harddwch naturiol ysbrydoledig. Mae ein dosbarthiadau wedi’u lleoli mewn ystafell bwrpasol yn Adeilad Addysgu a Dysgu newydd y Brifysgol, sy’n cynnig cyfleusterau o’r radd flaenaf a golygfeydd dros y cefn gwlad o’i gwmpas. Mae’r rhaglen Gwneud Ffilmiau Antur a Gwneud Ffilmiau yn unigryw yn y DU, ac mae’n defnyddio tirlun Gorllewin Cymru a’r ystod eang o weithgareddau awyr agored sy’n digwydd yn yr ardal. Mae’r radd gwneud ffilmiau yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen mewn diwydiant modern ac i ymgysylltu â chwmnïau cynhyrchu’r cyfryngau. Mae ymgysylltu â’r diwydiant yn rhan annatod o holl agweddau ar ein rhaglenni.

BA Adventure Filmmaking

Gwneud Ffilmiau Antur

Caerfyrddin

BA 3D Computer Animation

Animeiddio Cyfrifiadurol

Abertawe

Dylunio Gemau Cyfrifiadurol Creadigol

Abertawe

Film Industry Links Widget

Ffilm a Theledu

Abertawe

BA Filmmaking

Gwneud Ffilmiau

Caerfyrddin

BA Set Design widget

Dylunio Set

Abertawe

cyclist on the top of a rock

MRes Gwneud Ffilmiau Antur

Caerfyrddin

Alex Building widget

Coleg Celf Abertawe

Carmarthen Campus

Ffilm a'r Cyfryngau Caerfyrddin