Ffilm a'r Cyfryngau Caerfyrddin

Yr unig beth rhyngoch chi a’r cyffro yw’r camera.

  • Carmarthen Campus
  • surfer
  • Steven Clarey
  • Camera
  • Kayak

Mae ein lleoliad yng Ngorllewin Cymru yn unigryw. Mae ein myfyrwyr ffilm a chyfryngau wedi cael eu hysbrydoli gan harddwch naturiol y tirlun a’r arfordir, a’r cyfleoedd y mae’n eu rhoi i’r rheiny sy’n ymddiddori mewn ffilmio’r amgylchedd, bywyd gwyllt, chwaraeon a diwylliant.

Mae ein dosbarthiadau wedi’u lleoli mewn ystafell bwrpasol yn Adeilad Addysgu a Dysgu newydd y Brifysgol, sy’n cynnig cyfleusterau o’r radd flaenaf a golygfeydd dros y cefn gwlad o’i gwmpas.

Mae’r rhaglenni Gwneud Ffilmiau Antur yn unigryw yn y DU, ac maent yn defnyddio tirlun Gorllewin Cymru a’r ystod eang o weithgareddau awyr agored sy’n digwydd yn yr ardal. Mae yna gyfleoedd gwych i ffilmio chwaraeon eithafol, bywyd môr a bywyd gwyllt, tir arfordirol a mynyddig, gyda mewnbwn ymarferwyr sy’n gweithio yn y meysydd hyn drwy gydol y radd.

Mae’r radd Gwneud Ffilmiau’n cynnig cyfle i fyfyrwyr ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen yn y diwydiant cyfoes ac i gael cyswllt gyda’r cwmni teledu sydd wedi’i leoli ar ein safle yng Nghaerfyrddin.

Cyrsiau Israddedig

Ar Gampws Caerfyrddin rydym yn cynnig y rhaglenni israddedig a ganlyn:

Gwneud Ffilmiau Antur

Dyluniwyd y rhaglen hon i roi i fyfyrwyr y sgiliau arbenigol a galwedigaethol sydd eu hangen arnynt i weithio yn y maes deinamig hwn o’r diwydiannau ffilm a ffotograffiaeth. Erbyn y flwyddyn olaf, gall myfyrwyr weithio ar brosiectau mawr yn eu dewis faes, gyda mewnbwn arbenigol gan weithwyr proffesiynol blaengar

Gwneud Ffilmiau

Mae’r radd hon yn galluogi i fyfyrwyr gael arbenigedd yn y sgiliau allweddol sydd eu hangen i weithio yn y diwydiannau ffilm a chyfryngau cyfoes. Mae’r rhaglenni’n caniatáu i fyfyrwyr arbenigo yn eu dewis faes, i gael lleoliadau gyda chwmnïau ffilm a theledu, i weithio gyda chleientiaid allanol, ac i wneud yn fawr o’r cyfleoedd a gynigir gan ganolfan cyfryngau Yr Egin sydd wedi’i lleoli ar ein campws.

Pam Astudio Yma

1. Mae ein cwrs arloesol mewn Gwneud Ffilmiau Antur yn unigryw yn y DU.

2. Mae’r rhaglenni gradd wedi’u datblygu gyda’r diwydiant i baratoi myfyrwyr at yrfa mewn gwneud ffilmiau cyfoes.

3. Mae gan ein lleoliad hyfryd yng Ngorllewin Cymru ystod o dirweddau, bywyd gwyllt, amgylcheddol a chwaraeon sy’n darparu cyfleoedd ar gyfer gwaith cynhyrchu.

4. Mae gwaith myfyrwyr yn ffocysu ar ddatblygu’r sgiliau ymarferol a chreadigol sydd eu hangen i arbenigo yn eich dewis faes.

Dilynwch ni

Official Facebook profileVisit our Instagram profile

Cysylltwch â ni

Tiwtor Derbyn:
Dr Brett Aggesberg
Ffôn:  01267 676936
E-bost:
  b.aggesberg@uwtsd.ac.uk


Cyfarwyddwr Rhaglen:
Dr Susan Drake
Ffôn:  01267 676702
E-bost:
  s.drake@uwtsd.ac.uk