Ffioedd Dysgu Israddedig

Ffioedd Israddedig Amser Llawn 2018-19

Myfyrwyr newydd a myfyrwyr sy’n parhau a ddechreuodd eu cwrs yn 2015/2016 ymlaen

Adref / UE

BA, BD, BSC, BAED, TystAU, DipAU, Trwydded, Sylfaen, BEng

£9,000

Meistr Integredig

£9,000

BEng Blwyddyn Sylfaen - (mae’r ffi £7000 yn llai ar ôl cymhwyso’r bwrsari £2500)

£4500

BA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar (Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar) – rhaglen 2 flynedd

£9,000

BA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar (Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar) – rhaglen 2 flynedd mynediad carlam – ffi blwyddyn 1 yn unig

£3,000

Sylfaen Rhyngwladol

Amh

Ar gyfer y rheiny yn 1 uchod sy’n treulio blwyddyn rhyngosodol tu allan i’r Brifysgol (e.e. mewn gwlad dramor)

£1,800

BA, BD, BSC, BAED, TystAU, DipAU, Trwydded, Sylfaen, BEng – ailwneud modylau – y credyd

£75.00

Graddau israddedig rhan amser (BA, BD, BSC, BAED, TystAU, DipAU, Trwydded, Sylfaen) – y credyd

£30.00

BEng Peirianneg Fecanyddol a Gweithgynhyrchu a rhaglenni Gwyddor Defnyddiau (rhan amser). £1200 / semester. 8 semester fel arfer yn amodol ar y pwynt mynediad.

£2,400

 
Myfyrwyr sy’n parhau a ddechreuodd rhwng 2012/13 a 2014/15

Cwrs

Adref / UE

BA, BD, BSC, BAED, TystAU, DipAU, Trwydded, Sylfaen, BEng

£7,500


Ffioedd Israddedig Eraill

Cwrs

Adref / UE

Gradd Sylfaen mewn Addysg Gynhwysol – 80 credyd (myfyrwyr sy’n dychwelyd a ddechreuodd cyn 2017/18)

£640

Gradd Sylfaen mewn Addysg Gynhwysol – 80 credyd (myfyrwyr sy’n dychwelyd a ddechreuodd yn 2017/18 ymlaen)

£1,182

Tystysgrif i Raddedigion – 60 credyd

£1,110

Tystysgrif mewn Cymraeg Ymarferol

£30.00

Tystysgrif Sylfaen yn y Gymraeg

£30.00

BA mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned (rhan amser) – y credyd

£30.00

Diploma i Raddedigion – Beibl a Diwinyddiaeth – y credyd

£50.00

Tystysgrif Lefel 3 CILEx yn y Gyfraith ac Ymarfer

£400

Tystysgrif Lefel 6 CILEx yn y Gyfraith

£550

CILEx Tystysgrif Lefel 3 yn y Gyfraith ac Ymarfer

£400

Diploma Llwybr Carlam i Raddedigion Lefel 6 CILEx

£550

Tystysgrif Ganolradd mewn Rheolaeth Adnoddau Dynol

£800

Tystysgrif Sylfaen mewn Ymarfer Adnoddau Dynol

£700

Diploma AU Nyrsio ac Iechyd – rhan amser (60cr) x 2 flynedd

£1,150

Tystysgrif i Raddedigion mewn Rheolaeth

£1,150

Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg (Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol) x cwrs 2 flynedd

£2,000

Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg (Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol) x cwrs 2 flynedd

£2,000

GCERT mewn Sgiliau Cwnsela

£1,550

Gradd Sylfaen Cymorth Dysgu

£700

GCERT mewn Dysgu Proffesiynol

£1,550

GDIP mewn Datblygu Proffesiynol (Educ – PISE: SLD/PMLD)

£1,550

IWLP – (Athrofa Ieithoedd) y modwl

£100

BA mewn Sinoleg

Amh

SYLF mewn Sinoleg

Amh

PREMAST mewn Sinoleg

Amh

CCNADIP-PT yn CCNA Llwybro a Switsio

£1,250

Rheolaeth y Gadwyn Gyflenwi

£1,150

Tyst mewn Sgiliau Helpu wedi’u Mewnblannu – Astudir dros 1 flwyddyn 60 credyd

£1,150

Tyst mewn Sgiliau Helpu wedi’u Mewnblannu (bl 9) – Astudir dros 2 flynedd -  30 credyd y flwyddyn

£600

Egwyddorion Addysgu – Lefel 6

£350

Cyflwyniad i Addysgu – Lefel 4

£350


Cwrs Ansafonol Arall

  • Tystysgrif mewn Marchnata Proffesiynol y Sefydliad Marchnata Siartredig (lefel 4) £360 y modwl (gall myfyrwyr astudio pob modwl fel modwl unigol i gael dyfarniad CIM) neu £950 ar gyfer y cymhwyster llawn (mae 3 modwl ar gyfer y cymhwyster llawn)
  • Diploma mewn Marchnata Proffesiynol y Sefydliad Marchnata Siartredig (Lefel 6) £460 y modwl neu £1250 ar gyfer y cymhwyster llawn – fel yr uchod o ran y modylau unigol neu gymhwyster llawn.
  • Diploma mewn Marchnata Proffesiynol y Sefydliad Marchnata Siartredig (Lefel 6) £460 y modwl neu £1250 ar gyfer y cymhwyster llawn – fel yr uchod o ran y modylau unigol neu gymhwyster llawn.

Sylwer bod y costau uchod ar gyfer hyfforddiant yn unig ac nid ydynt yn cynnwys y ffioedd aelodaeth ac asesu gan fod y rhain yn cael eu pennu gan y Sefydliad Marchnata Siartredig.
DS:  Lle bo myfyriwr yn talu ffioedd drwy’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr ac yna’n tynnu’n ôl cyn 1af Rhagfyr mewn unrhyw flwyddyn academaidd, yna bydd y gyfran o’r ffi sy’n ddyledus yn cael ei godi’n uniongyrchol ar y myfyriwr.