Gwasanaethau Cyhoeddus a Phlismona

Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Gwasanaethau Cyhoeddus a Phlismona

Byddwch mewn lleoliad cyfleus yng nghanol y ddinas ac eto dim ond yn daith fer ar droed i’r traeth bendigedig pan ddowch i astudio’r portffolio Gwasanaethau Cyhoeddus ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Abertawe.

Mae cyfuno damcaniaeth ac ymarfer yn nodwedd allweddol o’r graddau Gwasanaethau Cyhoeddus a Phlismona ac maent yn gweithio’n agos gyda’r gwasanaeth tân, yr heddlu a’r gwasanaethau carchar.