Pam astudio Astudiaethau Celtaidd

Mae’r BA Astudiaethau Celtaidd yn radd dysgu o bell unigryw sy’n galluogi i fyfyrwyr astudio’r pwnc hynod diddorol hwn mewn ffordd hyblyg, drwy gyfrwng y Gymraeg neu Saesneg. Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ymfalchïo yn ei chymorth unigolion rhagorol, i fyfyrwyr ar y campws ac ymhellach i ffwrdd.

Fel myfyriwr BA Astudiaethau Celtaidd, bydd gennych diwtor unigol i’ch tywys drwy gynnwys eich cwrs, ateb unrhyw gwestiynau allai fod gennych am eich aseiniad, a darparu arweiniad a chymorth drwy gydol eich astudiaethau. Ar ben hyn, bydd gennych fynediad at ein holl adnoddau ar-lein drwy blatfform y we, sef Moodle.

Mae ein staff cymorth ac academaidd yn arbennig o gyfeillgar a hoffus a sy'n hapus i helpu gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych.  Byddwch yn teimlo'n rhan o gymuned heb roi troed ar y campws!

Yn amodol ar eich anghenion unigol, gallwch ddewis cysylltu â ni dros y ffôn, Skype neu mewn e-bost - p'run bynnag sy'n eich gweddu orau.

Cewch eich addysgu gan arbenigwyr enwog ym maes Astudiaethau Celtaidd ac yn cysylltu â'r rhanbarthau Celtaidd drwy amrywiaeth o fodylau rhyngddisgyblaethol, sy'n cwmpasu hanes, llenyddiaeth a threftadaeth ddiwylliannol.

Anrhydedd Sengl

Ôl-raddedig