Ieuenctid a Chymuned

Ehangu Gorwelion drwy Waith Ieuenctid

Mae’r BA Gwaith Ieuenctid a Chymuned yn rhaglen gyffrous ac ymarferol sy’n cynnig i fyfyrwyr gymhwyster proffesiynol y mae ar gyflogwyr ei eisiau.

Caiff y rhaglen ei thanategu gan egwyddorion a gwerthoedd gwaith ieuenctid ac mae’n cynnig cyfle i fyfyrwyr ddysgu yn y gweithle.  Mae’r rhaglen hon ar gyfer pobl sydd o blaid pobl ifanc yn y gymdeithas sydd ohoni.

Mae’r rhaglen yn paratoi myfyrwyr at gymhwyster sy’n eu galluogi i weithio gydag a chefnogi pobl ifanc yn ystod eu llencyndod a thu hwnt.  Gall hyn fod yn amser heriol i lawer o bobl ifanc, ac mae cael ymarferwyr sy’n meddu ar y ddamcaniaeth a’r wybodaeth i allu deall yr heriau hyn, yn ogystal â’r sgiliau cymhwysol a phrofiadau i ymateb iddynt, yn allweddol wrth fodloni anghenion pob person ifanc.

  • young people jumping

Cyrsiau Israddedig

Bydd y cwrs hwn o ddiddordeb arbennig i fyfyrwyr sy’n dymuno datblygu eu gwybodaeth a’u profiad o weithio gydag a chefnogi pobl ifanc, teuluoedd a chymunedau

BA Gwaith Ieuenctid a Chymuned

Mae’r rhaglen BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymunedol yn cynnig cymhwyster proffesiynol i weithio gyda phobl ifanc rhwng 11 a 25 oed. 

Mae’r radd wedi’i thanategu gan egwyddorion a gwerthoedd craidd gwaith ieuenctid. Mae’r rhaglen yn cario ardystiad ETS Cymru sy’n gymhwyster a gydnabyddir gan JNC a gydnabyddir ar draws y byd.

Ymhlith agweddau allweddol y rhaglenni mae:

  • Cymhwyster proffesiynol a gydnabyddir yn rhyngwladol
  • Lleoliadau mewn amrywiaeth o gyd-destunau
  • Staff darlithio dwyieithog sy’n weithwyr ieuenctid proffesiynol a chymwys, ac sy’n ymchwil-weithredol a chanddynt gysylltiadau â Llywodraeth Cymru
  • Graddedigion sydd â’r sgiliau cymhwysol, gwybodaeth a phrofiadau y mae ar gyflogwyr eu heisiau