Peidiwch â gofidio, nid yw’n rhy hwyr i ymuno â’r Drindod Dewi Sant

Ydych chi’n ystyried gwneud cais i astudio cwrs Addysg Uwch ym Medi 2017 ond heb wneud cais eto?


Gwyliwch ein canllaw fideo byr sy’n esbonio beth y mae’n rhaid i chi ei wneud os nad ydych wedi gwneud cais am le eto drwy UCAS ar gyfer Medi 2017.

Yma, cewch ragor o wybodaeth am UCAS Extra a’r opsiynau sydd ar gael ichi drwy Clirio.