Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -   Campysau, Canolfannau a Lleoliadau

Campysau, Canolfannau a Lleoliadau

Mae gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS) dri phrif gampws yn Ne-orllewin Cymru - Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe yn ogystal â champws yn Llundain a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham. 

Cyflwynwn raglenni mewn nifer o  Ganolfannau Datblygu Allgymorth mewn cydweithrediad â phartneriaid allanol, megis yr YMCA. Mae’r lleoliadau presennol yn cynnwys Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Chasnewydd. Mae pob un ohonynt yn cynnig math gwahanol o brofiad myfyrwyr, ac ar yr un pryd maent yn rhannu awyrgylch cymunedol cyfeillgar.

Darganfyddwch Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant drwy fynd ar daith rithwir o gwmpas ein prif gampysau.