Rheolwr Llety

Jean Thomas
Ffôn: 01267 676819 / 07984696202
Ebostaccommodation@uwtsd.ac.uk 


Swyddog Llety Llambed

Kenny Lewis
Ffôn: 07854721761
Ebost: kenny.lewis@uwtsd.ac.uk

Oriau Gwath: Llun i Gwener 09:00 - 13:00


Swyddog Llety Caerfyrddin

Nicola Shepherd
Ffôn: 07838744715
Ebost: nicola.shepherd@uwtsd.ac.uk

Oriau Gwaith: Dydd Mawrth, Mercher a Gwener 09:00 - 16:00