Yn cwmpasu Addysg a Hyfforddiant Athrawon

Mae’r Canllawiau Pwnc yn cynnwys gwybodaeth ar adnoddau’r we, e-lyfrau, ac e-gylchgronau sy’n benodol i’r pwnc ynghyd â rhifau dosbarth defnyddiol. Mae modd trefnu Sesiynau Sgiliau Digidol a Sgiliau Gwybodaeth i grwpiau neu unigolion. Os hoffech gael help ychwanegol defnyddiwch ein ffurflen archebu i drefnu sesiwn. 

Rhifau Dosbarth Defnyddiol

Mae deunydd yn y llyfrgell wedi’i drefnu yn ôl meysydd pwnc.  Mae rhifau’n cael eu neilltuo i ddynodi meysydd pwnc yn ôl System Ddegol Dewey.  Mae penawdau testunol yn ymddangos wrth ochr y rhifau ar ddiwedd silffoedd y llyfrgell.  Efallai y bydd y rhai isod yn arbennig o ddefnyddiol:- 

 

370

Addysg (yn cynnwys hyfforddiant athrawon)

371

Ysgolion a gweithgareddau ysgolion (yn cynnwys addysgu ac addysg anghenion arbennig)

372

Addysg gynradd (yn cynnwys addysgu pynciol ar lefel gynradd)

373

Addysg uwchradd (DS ar gyfer addysgu pynciol ar lefel uwchradd, gwiriwch y maes pwnc o fewn y llyfrgell, e.e. mae addysgu mathemateg ar lefel uwchradd wedi’i osod o fewn mathemateg ar 510.7)

374

Addysg oedolion (yn cynnwys addysg bellach)

Hefyd mae adran Ymarfer Dysgu yn Llyfrgell Townhill.  Yma cewch lyfrau lluniau, ffuglen i blant ac adnoddau eraill i’w defnyddio o fewn ysgolion.  Mae’r llyfrau ffeithiol wedi’u trefnu yn ôl rhif dosbarth yn yr un ffordd â'r prif stoc, ond gyda TP o flaen y rhif.  

Cylchgronau

Mae cylchgronau Addysg cyfredol i’w cael ar lawr cyntaf Llyfrgell Townhill.  Mae ôl-rifynnau diweddar yn cael eu storio y tu ôl i’r rhifyn cyfredol ac mae’n bosibl cael gafael ynddynt drwy godi’r silff.  Mae ôl-rifynnau hŷn yn cael eu cadw yn yr ystafell gylchgronau ar lawr gwaelod Llyfrgell Townhill.  Gosodir cylchgronau ar y silff yn nhrefn yr wyddor yn ôl eu teitl. Mae’r holl gylchgronau at ddefnydd cyfeiriol yn unig. 

Hefyd gwelwch fod e-gylchgronau ar gael ar-lein.  Cewch fynediad uniongyrchol i’r rhain drwy’r ddolen ‘Chwilio Cyflym am e-Gylchgronau’ ar wefan y llyfrgell neu wrth chwilio drwy’r cronfeydd data.  Gofynnwch i aelod o staff y llyfrgell os oes angen help arnoch gyda hyn.  

Deunydd Cyfeiriol

Mae adran gyfeiriol ar lawr gwaelod Llyfrgell Townhill. Yn ogystal â deunyddiau cyfeiriol cyffredinol megis geiriaduron a gwyddoniaduron, cewch adnoddau sy’n benodol i addysg ac addysgu yma.

Mae adnoddau cyfeiriol defnyddiol ar-lein yn cynnwys cronfeydd data megis Newsbank.