Yn cynnwys Rheolaeth, Marchnata a Chyfrifeg

Mae’r Canllawiau Pwnc yn cynnwys gwybodaeth ar adnoddau’r we, e-lyfrau, ac e-gylchgronau sy’n benodol i’r pwnc ynghyd â rhifau dosbarth defnyddiol. Mae modd trefnu Sesiynau Sgiliau Digidol a Sgiliau Gwybodaeth i grwpiau neu unigolion. Os hoffech gael help ychwanegol defnyddiwch ein ffurflen archebu i drefnu sesiwn. 

Rhifau Dosbarth Defnyddiol

Mae’r llyfrau wedi’u trefnu yn ôl meysydd pwnc gan ddefnyddio system ddosbarthu rifol.  Mae’r rhif dosbarth ar feingefn y llyfr.  Mae rhestr o rifau dosbarth defnyddiol ar gyfer myfyrwyr busnes isod.  Er mwyn dod o hyd i deitlau penodol defnyddiwch y catalog llyfrgell.

150

Seicoleg

174.4

Moeseg busnes

300.72

Ymchwil cymdeithasol

301

Cymdeithaseg

330

Economeg

352

Gwasanaethau Cyhoeddus

657

Cyfrifeg

658

Rheolaeth

658.022

Rheoli busnesau bach

658.3

Rheoli adnoddau dynol

658.4

Ymddygiad cyfundrefnol

658.4012

Rheolaeth strategol

658.8

Marchnata

658.83

Ymchwil marchnad

658.827

Brandio

658.87

Adwerthu

Cylchgronau Argraffedig

Mae cylchgronau busnes ar fformat argraffedig wedi’u lleoli yn ardal ganolog llyfrgell Ysgol Busnes Abertawe.  Mae'r rhifynnau cyfredol yn cael eu harddangos ar hyd y wal, ac mae'r ôl-rifynnau i’w gweld ar y silffoedd cyfagos.  Maent wedi’u trefnu yn nhrefn y wyddor yn ôl teitl y cylchgrawn.  Mae’r holl gylchgronau hyn at ddefnydd cyfeiriol yn unig.

Adnoddau Ar-lein

Hefyd mae nifer mawr o gylchgronau busnes ar gael ar-lein a chewch fynediad iddynt drwy wefan y llyfrgell.  Mae cronfeydd data sy’n cynnwys erthyglau cylchgronau â thestun llawn ar bynciau busnes yn cynnwys Business Source CompleteABI Inform a Science Direct.