Yn cwmpasu Celf Gain, Ffotograffiaeth, Cerameg a Gwydr Lliw

Mae’r Canllawiau Pwnc yn cynnwys gwybodaeth ar adnoddau’r we, e-lyfrau, ac e-gylchgronau sy’n benodol i’r pwnc ynghyd â rhifau dosbarth defnyddiol. Mae modd trefnu Sesiynau Sgiliau Digidol a Sgiliau Gwybodaeth i grwpiau neu unigolion. Os hoffech gael help ychwanegol defnyddiwch ein ffurflen archebu i drefnu sesiwn.

Rhifau Dosbarth Defnyddiol

Yn Llyfrgell Griffith mae’r llyfrau’n cael eu cadw ar lefel G ac maent wedi’u trefnu yn ôl meysydd pwnc gan ddefnyddio rhifau dosbarth o 000-999 (gan ddefnyddio Cynllun Dosbarthu Degol Dewey).  Dyma nifer o rifau dosbarth defnyddiol ar gyfer Celf a Dylunio, ond er mwyn dod o hyd i ddeunydd penodol, defnyddiwch y catalog llyfrgell.

391

Ffasiwn

686.22

Teipograffeg

701.17

Estheteg celf

701.18

Beirniadu a gwerthfawrogi celf

709

Hanes celf

720

Pensaernïaeth

730

Cerflunio

738

Cerameg

741

Lluniadu

741.6

Dylunio graffig a darlunio

746

Tecstilau

748

Gwydr

759.2

Paentiadau Prydeinig

760

Printiau

770

Ffotograffiaeth

778.59

Cynhyrchu fideo

Cylchgronau

Rydym yn tanysgrifio i oddeutu saith deg o gylchgronau cyfredol (ar fformat papur) yn Llyfrgell Griffith, sy’n cwmwpasu pob maes pwnc a addysgir o fewn Celf a Dylunio, ynghyd â Gwydr Lliw.  Maent yn cael eu harddangos mewn dilyniant a-z ar lefel 1, a chedwir yr ôl-rifynnau ar lefel G (unwaith eto mewn dilyniant a-z).  Sylwer bod yr holl gylchgronau at ddibenion cyfeiriol yn unig o fewn y llyfrgell.

Hefyd mae gan fyfyrwyr a staff fynediad i amrywiaeth hyd yn oed ehangach o gylchgronau Celf a Dylunio yn electronig, ar ac oddi ar y campws drwy’r ddolen ‘Chwilio Cyflym am e-gylchgronau’ ar wefan y Llyfrgell, a hefyd drwy’r ddolen ‘Cronfeydd Data’.  Hefyd drwy ‘Cronfeydd Data’ cewch fynediad i Art Source, sy’n mynegeio cylchgronau celf o fri o bob cwr o’r byd gyda thestun llawn dethol.  
  

Deunydd Cyfeiriol

Mae’r adran gyfeiriol ar lefel G yn Llyfrgell Griffith, ac yn ogystal â deunyddiau cyfeiriol cyffredinol megis geiriaduron, cewch adnoddau Celf a Dylunio penodol yno hefyd.