Yn cynnwys Rhwydweithio, y Rhyngrwyd, Meddalwedd ac E-fasnach

Mae’r Canllawiau Pwnc yn cynnwys gwybodaeth ar adnoddau’r we, e-lyfrau, ac e-gylchgronau sy’n benodol i’r pwnc ynghyd â rhifau dosbarth defnyddiol. Mae modd trefnu Sesiynau Sgiliau Digidol a Sgiliau Gwybodaeth i grwpiau neu unigolion. Os hoffech gael help ychwanegol defnyddiwch ein ffurflen archebu i drefnu sesiwn. 

Rhifau Dosbarth Defnyddiol

Mae’r llyfrau wedi’u trefnu yn ôl Cynllun Dosbarthu Degol Dewey (mae’r cynllun hwn yn system lle mae rhifau’n cynrychioli’r pynciau amrywiol).  Y Catalog Llyfrgell yw’r lle i gychwyn wrth chwilio am eitemau ar bwnc penodol neu am eitem ar restr ddarllen.

Dyma nifer o rifau dosbarth defnyddiol (rhifau Dosbarth Degol Dewey) ar gyfer pynciau’n gysylltiedig â Chyfrifiadura:

Diogelu Data

  

005.8

Rhwydweithiau Cyfrifiadurol

  

004.6

Ieithoedd Rhaglennu Penodol

  

005.133

Dadansoddi a Dylunio Systemau

  

004.21

Cylchgronau

Mae cylchgronau a llyfrau wedi’u lleoli ar y llawr gwaelod. Sylwer bod y cylchgronau at ddefnydd cyfeiriol yn unig ac ni ellir eu benthyca.  

Yn ogystal â’r cylchgronau argraffedig yn Llyfrgell Owen, mae cylchgronau ar-lein y gellir cael mynediad iddynt drwy’r adrannau “e-Gylchgronau” a “Cronfeydd Data” ar dudalennau gwe’r Llyfrgell.  

Deunydd Cyfeiriol

Yn Llyfrgell Owen mae’r adran Gyfeirol ar y llawr gwaelod.  Mae’r adran Gyfeiriol yn cynnwys eitemau megis geiriaduron, cyfarwyddiaduron a gwyddoniaduron.  Mae deunydd cyfeiriol ar-lein hefyd ar gael ar dudalennau gwe’r Llyfrgell.