Dylunio Cymhwysol a Pheirianneg


Yn cynnwys Peirianneg Fodurol, y Cyfryngau Digidol, Electroneg, Dylunio Diwydiannol, Peirianneg Fecanyddol a Gweithgynhyrchu, Chwaraeon Moduro, Trafnidiaeth a Logisteg.

Mae’r Canllawiau Pwnc yn cynnwys gwybodaeth ar adnoddau’r we, e-lyfrau, ac e-gylchgronau sy’n benodol i’r pwnc ynghyd â rhifau dosbarth defnyddiol. Mae modd trefnu Sesiynau Sgiliau Digidol a Sgiliau Gwybodaeth i grwpiau neu unigolion. Os hoffech gael help ychwanegol defnyddiwch ein ffurflen archebu i drefnu sesiwn.

Rhifau Dosbarth Defnyddiol

Mae’r llyfrau wedi’u trefnu yn ôl Cynllun Dosbarthu Degol Dewey (mae’r cynllun hwn yn system lle mae rhifau’n cynrychioli’r pynciau amrywiol).  Y Catalog Llyfrgell yw’r lle i gychwyn wrth chwilio am eitemau ar bwnc penodol neu am eitem ar restr ddarllen.  

Dyma nifer o rifau dosbarth defnyddiol (rhifau Dosbarth Degol Dewey) ar gyfer pynciau Dylunio Cymhwysol a Pheirianneg:

Peirianneg Fodurol

  

629.2

Car Rasio

  

629.228

Dylunio a Deunyddiau ar gyfer Cerbydau

  

629.23

Rheoli Cynhyrchu

  

658.5

Dylunio Cynnyrch

  

658.5752

Deunyddiau Peirianneg

  

620.11

Gweithgynhyrchu

  

670

Systemau Recordio ac Atgynhyrchu Sain

  

621.3893

Graffeg Gyfrifiadurol

  

006.6

Cylchgronau

Mae cylchgronau a llyfrau wedi’u lleoli ar y llawr gwaelod. Sylwer bod y cylchgronau at ddefnydd cyfeiriol yn unig ac ni ellir eu benthyca.  

Yn ogystal â’r cylchgronau argraffedig yn Llyfrgell Owen, mae cylchgronau ar-lein y gellir cael mynediad iddynt drwy’r adrannau “e-Gylchgronau” a “Cronfeydd Data” ar dudalennau gwe’r Llyfrgell.  

Deunydd Cyfeiriol

Yn Llyfrgell Owen mae’r adran Gyfeirol ar y llawr gwaelod.  Mae’r adran Gyfeiriol yn cynnwys eitemau megis geiriaduron, cyfarwyddiaduron, gwyddoniaduron ac ystadegau.  Mae deunydd cyfeiriol ar-lein hefyd ar gael ar dudalennau gwe’r Llyfrgell.