Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae’r Canllawiau Pwnc yn cynnwys gwybodaeth ar adnoddau’r we, e-lyfrau, ac e-gylchgronau sy’n benodol i’r pwnc ynghyd â rhifau dosbarth defnyddiol. Mae modd trefnu Sesiynau Sgiliau Digidol a Sgiliau Gwybodaeth i grwpiau neu unigolion. Os hoffech gael help ychwanegol defnyddiwch ein ffurflen archebu i drefnu sesiwn. 

Rhifau Dosbarth Defnyddiol

Mae’r llyfrau wedi’u trefnu yn ôl categorïau pwnc gan ddilyn system ddosbarthu rifol.  Gallai’r rhifau isod fod yn ddefnyddiol i fyfyrwyr Gwasanaethau Cyhoeddus:

301

Cymdeithaseg

320.941

Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

341.2422

Gweinyddu / Polisi Ewropeaidd

350

Gweinyddu Cyhoeddus

351.6

Gwasanaeth Sifil

352

Gwasanaethau Cyhoeddus

352.042

Llywodraeth Leol

352.3

Rheoli Gwasanaethau Cyhoeddus

352.4

Economeg Gwasanaethau Cyhoeddus

361.61

Polisi Cymdeithasol

362.1094

GIG

363.2

Plismona

364

Troseddeg

658.3

Rheoli Adnoddau Dynol

658.8

Marchnata

Cylchgronau

Mae’r holl gylchgronau argraffedig wedi’u lleoli yn ardal ganolog Llyfrgell Ysgol Busnes Abertawe wrth ochr y prif gownter.  Mae'r rhifynnau cyfredol yn cael eu harddangos ar hyd y wal, ac mae'r ôl-rifynnau wedi’u storio mewn blychau cylchgronau ar y silffoedd cyfagos.  Mae’r holl gylchgronau wedi’u harddangos yn nhrefn y wyddor ac maent at ddefnydd cyfeiriol yn unig.

Hefyd mae nifer mawr o gylchgronau ar-lein ar gael drwy wefan y llyfrgell.  Mae modd cael mynediad iddynt drwy ddolen yr yn eich maes pwnc, HEFYD mae llawer mwy o gylchgronau testun llawn ar gael drwy’r cronfeydd data (e.e. Business Source Complete). Mae modd cael mynediad iddynt oddi ar y campws hefyd drwy ddefnyddio’ch enw defnyddiwr a chyfrinair prifysgol.  

Deunydd Cyfeiriol

Mae deunydd cyfeiriol wedi’i leoli ar ddechrau’r prif ddilyniant o lyfrau.  Mae hyn yn cynnwys amryw o gyhoeddiadau ystadegol, geiriaduron pwnc-benodol, gwyddoniaduron a thesawrysau. Mae dolenni ar wefan y llyfrgell hefyd i e-adnoddau megis Oxford Reference Online.