Hamdden, Twristiaeth a Chwaraeon

Yn cynnwys Hamdden, Twristiaeth, Digwyddiadau, Chwaraeon ac Ieithoedd

Mae’r Canllawiau Pwnc yn cynnwys gwybodaeth ar adnoddau’r we, e-lyfrau, ac e-gylchgronau sy’n benodol i’r pwnc ynghyd â rhifau dosbarth defnyddiol. Mae modd trefnu Sesiynau Sgiliau Digidol a Sgiliau Gwybodaeth i grwpiau neu unigolion. Os hoffech gael help ychwanegol defnyddiwch ein ffurflen archebu i drefnu sesiwn. 

Rhifau Dosbarth Defnyddiol

Mae’r llyfrau wedi’u trefnu yn ôl categorïau pwnc gan ddilyn system ddosbarthu rifol.  Gallai’r rhifau isod fod yn ddefnyddiol i fyfyrwyr Hamdden, Twristiaeth a Chwaraeon:

175.4

Moeseg Chwaraeon

306.483

Cymdeithaseg Hamdden / Chwaraeon

343.078793

Cyfraith Gwyliau / Twristiaeth / Lletygarwch

344.099

Cyfraith Chwaraeon / Hamdden

346.046.

Cyfraith Amgylcheddol (Cefn Gwlad)

612

Ffisioleg

647

Diwydiant Lletygarwch / Rheoli Gwestai

790

Hamdden / Adloniant

790.3

Gweithiau cyffredinol ar dwristiaeth

790.365

Marchnata Twristiaeth

790.372

Ymchwil Twristiaeth

790.4

Cynllunio / Datblygu Twristiaeth

790.5

Twristiaeth a’r Amgylchedd

790.51

Ecodwristiaeth / Twristiaeth Gynaliadwy

790.53

Cadwraeth

790.6

Twristiaeth ac Adloniant

790.613

Twristiaeth Wledig / Cefn Gwlad

790.616

Twristiaeth Ddiwylliannol ( y Celfyddydau, Rhyw)

790.689

Rheoli Digwyddiadau (Gwyliau)

790.7

Y Farchnad Deithio

790.8

Y Fasnach Deithio

790.9

Rheoli Adloniant / Hamdden

796

Chwaraeon

796.01

Seicoleg Chwaraeon

797

Chwaraeon Dŵr

914

Llyfrau Teithio

Cylchgronau

Mae’r holl gylchgronau argraffedig wedi’u lleoli yn ardal ganolog Llyfrgell Ysgol Busnes Abertawe wrth ochr y prif gownter.  Mae'r rhifynnau cyfredol yn cael eu harddangos ar hyd y wal, ac mae'r ôl-rifynnau wedi’u storio mewn blychau cylchgronau ar y silffoedd cyfagos.  Mae’r holl gylchgronau wedi’u harddangos yn nhrefn y wyddor ac maent at ddefnydd cyfeiriol yn unig.

Hefyd mae nifer mawr o gylchgronau ar-lein ar gael drwy wefan y llyfrgell. Mae modd cael mynediad iddynt oddi ar y campws hefyd drwy ddefnyddio’ch enw defnyddiwr a chyfrinair prifysgol.  

Deunydd Cyfeiriol

Mae deunydd cyfeiriol wedi’i leoli ar ddechrau’r prif ddilyniant o lyfrau.  Mae hyn yn cynnwys amryw o gyhoeddiadau ystadegol, geiriaduron pwnc-benodol, gwyddoniaduron a thesawrysau. Mae dolenni ar wefan y llyfrgell hefyd i e-adnoddau megis Oxford Reference Online.