Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae’r Canllawiau Pwnc yn cynnwys gwybodaeth ar adnoddau’r we, e-lyfrau, ac e-gylchgronau sy’n benodol i’r pwnc ynghyd â rhifau dosbarth defnyddiol. Mae modd trefnu Sesiynau Sgiliau Digidol a Sgiliau Gwybodaeth i grwpiau neu unigolion. Os hoffech gael help ychwanegol defnyddiwch ein ffurflen archebu i drefnu sesiwn. 

Rhifau Dosbarth Defnyddiol

Mae’r llyfrau wedi’u trefnu yn ôl categorïau pwnc gan ddilyn system ddosbarthu rifol.  Gallai’r rhifau isod fod yn ddefnyddiol i fyfyrwyr Astudiaethau Iechyd:

174.2

 

Moeseg Feddygol

306.461

 

Cymdeithaseg Iechyd

362.1

 

Polisi Iechyd

362.1072

 

Ymchwil Gofal Iechyd

362.1094

 

GIG

362.173068

 

Rheoli Gofal Iechyd

610.7343

 

Gofal Iechyd Cymunedol

611

 

Anatomeg

612

 

Ffisioleg

613

 

Hybu Iechyd

613.7

 

Iechyd a Ffitrwydd

614.4

 

Epidemioleg

615.1

 

Ffarmacoleg

615.5

 

Therapïau Cyflenwol

616.0019

 

Seicoleg Iechyd

Cylchgronau

Mae’r holl gylchgronau argraffedig wedi’u lleoli yn ardal ganolog Llyfrgell Ysgol Busnes Abertawe wrth ochr y prif gownter.  Mae'r rhifynnau cyfredol yn cael eu harddangos ar hyd y wal, ac mae'r ôl-rifynnau wedi’u storio mewn blychau cylchgronau ar y silffoedd cyfagos.  Mae’r holl gylchgronau wedi’u harddangos yn nhrefn y wyddor ac maent at ddefnydd cyfeiriol yn unig.

Hefyd mae nifer mawr o gylchgronau ar-lein ar gael drwy wefan y llyfrgell. Mae modd cael mynediad iddynt oddi ar y campws hefyd drwy ddefnyddio’ch enw defnyddiwr a chyfrinair prifysgol.  

Deunydd Cyfeiriol

Mae deunydd cyfeiriol wedi’i leoli ar ddechrau’r prif ddilyniant o lyfrau.  Mae hyn yn cynnwys amryw o gyhoeddiadau ystadegol, geiriaduron pwnc-benodol, gwyddoniaduron a thesawrysau.  Mae dolenni ar wefan y llyfrgell hefyd i e-adnoddau megis Oxford Reference Online.