Mae’r Canllawiau Pwnc yn cynnwys gwybodaeth ar adnoddau’r we, e-lyfrau, ac e-gylchgronau sy’n benodol i’r pwnc ynghyd â rhifau dosbarth defnyddiol. Mae modd trefnu Sesiynau Sgiliau Digidol a Sgiliau Gwybodaeth i grwpiau neu unigolion. Os hoffech gael help ychwanegol defnyddiwch ein ffurflen archebu i drefnu sesiwn.

Mae’r llyfrau yn y prif gasgliad sy’n ymwneud â Nyrsio ar lawr cyntaf y llyfrgell ar gampws Caerfyrddin.  Mae’n bwysig chwilio Catalog y llyfrgell er mwyn nodi’r casgliad lle mae’r eitem dan sylw'n cael ei chadw a'r rhif dosbarth.  Nodir rhai rhifau dosbarth perthnasol ar gyfer Nyrsio isod:

 

 305.26

 Heneiddio

 305.3

 Materion yn ymwneud â’r rhywiau

 305.8 

 Amrywiaeth

361.32

Cydraddoldeb Cymdeithasol

 362.29

 Camddefnyddio Sylweddau

 362.4

 Anabledd

 363.11

 Iechyd Galwedigaethol

 610.696

 Sgiliau Pobl/Cyfathrebu mewn Gofal Iechyd

 611/612

 Anatomeg a Ffisioleg

 615.5

 Therapïau Cyflenwol  

 616.83

 Dementia

 

 

Cewch fynediad at e-lyfrau trwy Gatalog y llyfrgell a’r Casgliadau E-Lyfrau.

 

Mae cylchgronau argraffedig Nyrsio ar y llawr gwaelod yn llyfrgell Caerfyrddin.  Gosodir cylchgronau yn nhrefn yr wyddor yn ôl eu teitl.  Mae rhestr o rai cylchgronau perthnasol isod.  Mae llawer o’n cylchgronau hefyd ar gael ar ffurf electronig.

Mae’r holl gylchgronau at ddefnydd cyfeiriol yn unig.

Mae detholiad o e-gylchgronau â thestun llawn, yn ogystal â mynegeion a chrynodebau erthyglau, ar gael trwy’r Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu.  Yn achos llawer o’r e-adnoddau, rhaid mewngofnodi trwy ddefnyddio eich cyfrif TG yn y Brifysgol.

I chwilio yn ôl y pwnc am erthyglau testun llawn mewn e-gylchgronau, gallwch fynd i gatalog y llyfrgell neu fynd i adnoddau e-gylchgronau penodol drwy’r Casgliadau E-gylchgronau.Dyma nifer o gasgliadau e-gylchgronau sy'n ddefnyddiol ar gyfer Nyrsio:

Mae detholiad o e-gylchgronau â thestun llawn, yn ogystal â mynegeion a chrynodebau ar gyfer cylchgronau eraill, ar gael drwy’r Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu.

I chwilio yn ôl y pwnc am erthyglau testun llawn mewn e-gylchgronau gallwch chwilio mewn e-adnoddau penodol neu chwilio’r catalog yn ôl y pwnc. Dyma nifer o e-adnoddau sy’n ddefnyddiol ar gyfer Busnes a Rheolaeth:

 

Mae detholiad o gylchgronau â thestun llawn, yn ogystal â mynegeion a chrynodebau ar gyfer cylchgronau eraill, ar gael drwy’r Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu.

I chwilio yn ôl y pwnc am erthyglau testun llawn mewn e-gylchgronau gallwch chwilio mewn e-adnoddau penodol neu chwilio’r catalog yn ôl y pwnc.Dyma rai e-adnoddau defnyddiol ar gyfer Nyrsio: 

BioMed Central

Mae BioMed Central yn gyhoeddwr gwyddonol, annibynnol sy’n rhoi mynediad i ymchwil byd-eang mynediad agored a adolygwyd gan gymheiriaid mewn cylchgronau bioleg a meddygaeth.

Cochrane Library

Mae’r Cochrane Library yn cynnwys casgliad o gronfeydd data meddygaeth ar sail tystiolaeth sy’n cael eu diweddaru’n rheolaidd. Mae'n cynnwys y Cochrane Database of Systematic Reviews - adolygiadau systematig ar sail tystiolaeth a baratoir gan y Cochrane Collaboration sy’n darparu gwybodaeth o safon uchel ar gyfer pobl sy’n darparu ac yn derbyn gofal a’r rheini sy’n gyfrifol am ymchwil, addysgu, cyllido a gweinyddu ar bob lefel.

Medline (gyda Thestun Llawn)

Mae’n darparu gwybodaeth o feysydd Meddygaeth, Nyrsio, Deintyddiaeth, Meddygaeth Filfeddygol, perthynol i iechyd a’r gwyddorau cyn-glinigol.

PsycARTICLES

Cronfa ddata o erthyglau â thestun llawn o 56 cylchgrawn a gyhoeddir gan Gymdeithas Seicoleg America.

ScienceDirect

Cylchgronau gwyddonol, technegol a meddygol â thestun llawn.

SPORTDiscuss

Cofnodion erthyglau cylchgronau a llyfrau am chwaraeon, ffitrwydd a phynciau cysylltiedig.