Perfformio a Llenyddiaeth

Mae’r Canllawiau Pwnc yn cynnwys gwybodaeth ar adnoddau’r we, e-lyfrau, ac e-gylchgronau sy’n benodol i’r pwnc ynghyd â rhifau dosbarth defnyddiol. Mae modd trefnu Sesiynau Sgiliau Digidol a Sgiliau Gwybodaeth i grwpiau neu unigolion. Os hoffech gael help ychwanegol defnyddiwch ein ffurflen archebu i drefnu sesiwn. 

Rhifau Dosbarth Defnyddiol

Mae deunydd yn y llyfrgell wedi’i drefnu yn ôl meysydd pwnc.  Mae pob un o’r meysydd pwnc hyn â rhif yn ôl System Ddosbarthu Ddegol Dewey.  Mae penawdau testunol ynghyd â’r rhifau Dewey yn ymddangos ar ddiwedd y silffoedd llyfrgell ac mae’r rhifau dosbarth i’w gweld ar feingefnau’r llyfrau.  

Efallai y bydd y rhifau dosbarth isod yn ddefnyddiol, ond er mwyn mireinio’ch chwilio ymhellach, defnyddiwch y catalog llyfrgell.  

791

 

Perfformio

792

 

Theatr

792.023

 

Rheoli Llwyfan

792.025

 

Dylunio Llwyfan a Golygfeydd

792.028

 

Actio

801.95

 

Beirniadaeth Lenyddol

810-818

 

Llenyddiaeth Americanaidd

820

 

Llenyddiaeth Saesneg

821

 

Barddoniaeth Saesneg

822

 

Drama Saesneg

822.33

 

Shakespeare

823

 

Ffuglen Saesneg

840

 

Llenyddiaeth Ffrangeg

880

 

Llenyddiaeth Roeg

891.66

 

Llenyddiaeth Gymraeg

Cylchgronau

Mae cylchgronau cyfredol ym meysydd Perfformio a Llenyddiaeth i’w cael ar lawr cyntaf Llyfrgell Townhill, yn yr Ystafell Gylchgronau.  Mae ôl-rifynnau diweddar yn cael eu storio y tu ôl i’r rhifyn cyfredol ac mae’n bosibl cael gafael ynddynt drwy godi’r silff flaen.  Mae ôl-rifynnau hŷn yn cael eu cadw yn Ystafell y Staciau Cylchgronau ar lawr gwaelod Llyfrgell Townhill.  Gosodir y cylchgronau yn nhrefn yr wyddor yn ôl eu teitl.

Mae’r holl gylchgronau at ddefnydd cyfeiriol yn unig.

Mae hyd yn oed fwy o gylchgronau Perfformio a Llenyddiaeth ar gael yn electronig.  Cewch fynediad i’r rhain yn uniongyrchol thrwy ‘Cronfeydd Data A-Z’.  

Deunydd Cyfeiriol

Mae’r adran gyfeiriol ar lawr gwaelod Llyfrgell Townhill. Yn ogystal â deunyddiau cyfeiriol megis geiriaduron a gwyddoniaduron, cewch adnoddau sy’n benodol i Berfformio a Llenyddiaeth.