Seicoleg a Chwnsela

Mae’r Canllawiau Pwnc yn cynnwys gwybodaeth ar adnoddau’r we, e-lyfrau, ac e-gylchgronau sy’n benodol i’r pwnc ynghyd â rhifau dosbarth defnyddiol. Mae modd trefnu Sesiynau Sgiliau Digidol a Sgiliau Gwybodaeth i grwpiau neu unigolion. Os hoffech gael help ychwanegol defnyddiwch ein ffurflen archebu i drefnu sesiwn. 

Rhifau Dosbarth Defnyddiol

Mae deunydd yn y llyfrgell wedi’i drefnu yn ôl meysydd pwnc.  Mae pob un o’r meysydd pwnc hyn â rhif yn ôl System Ddosbarthu Ddegol Dewey.  Mae penawdau testunol ynghyd â’r rhifau Dewey yn ymddangos ar ddiwedd y silffoedd llyfrgell ac mae’r rhifau dosbarth i’w gweld ar feingefnau’r llyfrau.

150

Seicoleg

153

Seicoleg Wybyddol

155.4

Seicoleg Plant

158.3

Cwnsela

158.7

Seicoleg Gyfundrefnol

302

Seicoleg Gymdeithasol

361.06

Cwnsela, cyfarwyddo a gwasanaethau cysylltiedig

370.15

Seicoleg Addysg

616.0019

Seicoleg Iechyd

616.8914

Seicotherapi

Cylchgronau

Mae cylchgronau cyfredol ym meysydd Seicoleg a Chwnsela i’w cael ar lawr cyntaf Llyfrgell Townhill, yn yr Ystafell Gylchgronau. Mae ôl-rifynnau diweddar yn cael eu storio y tu ôl i’r rhifyn cyfredol ac mae’n bosibl cael gafael ynddynt drwy godi’r silff flaen. Mae ôl-rifynnau hŷn yn cael eu cadw yn Ystafell y Staciau Cylchgronau ar lawr gwaelod Llyfrgell Townhill.  Gosodir y cylchgronau yn nhrefn yr wyddor yn ôl eu teitl. 

Mae’r holl gylchgronau at ddefnydd cyfeiriol yn unig.

Mae hyd yn oed fwy o gylchgronau Seicoleg a Chwnsela ar gael yn electronig. Cewch fynediad i’r rhain yn uniongyrchol thrwy ‘Cronfeydd Data A-Z’.   Mae’r canlynol yn gronfeydd data defnyddiol â thestun llawn:  PsycARTICLES sy’n cynnwys erthyglau â thestun llawn o gylchgronau seicoleg a Science Direct. 

Deunydd Cyfeiriol

Mae’r adran gyfeiriol ar lawr gwaelod Llyfrgell Townhill.

Mae ffynonellau cyfeiriol ar-lein defnyddiol yn cynnwys cronfeydd data megis Newsbank ac Oxford Reference Online, y cewch fynediad iddynt drwy’r ddolen i’r ‘Cronfeydd Data’.