Cyhoeddiadau

Cyhoeddir canfyddiadau'r Ganolfan mewn llyfrau, adroddiadau, erthyglau, papurau achlysurol ac ati a’r pwysicaf o’r rhain yw The Spiritual Nature of Man gan Syr Alister Hardy, Exploring Inner Space and Religious Experience Today gan David Hay, The Original Vision and Living the Questions gan Edward Robinson ac A Sense of Presence gan Timothy Beardsworth. Mae’r rhain ar gael i’w prynu, neu i'w benthyca, gan y Ganolfan.  

Mae rhestr o’r llyfrau a’r papurau achlysurol, ynghyd â gwybodaeth am archebu, ar gael isod.  Hefyd mae’n bosibl lawrlwytho’r papurau achlysurol yma yn rhad ac am ddim.

Publications List (PDF) 

 

Deilliodd cyhoeddiad newydd o weithgareddau’r Ganolfan, sef cyfrol olygedig, The Study of Religious Experience – Approaches and Methodologies (Equinox 2016, golygwyd gan Bettina E. Schmidt). Mae’n cynnwys testun y ddarlith Alister Hardy gyntaf yn Llambed wedi’i ddiwygio a’i ymhelaethu gan Fiona Bowie (2014), nifer o erthyglau eraill gan ysgolheigion â chysylltiadau â’r Ganolfan yn ogystal â phobl eraill.  Mae’n bosibl ei archebu ar-lein ar wefan y cyhoeddwr: https://www.equinoxpub.com/home/study-religious-experience-bettina-schmidt/

 Hefyd, mae’r cyhoeddiadau canlynol wedi deillio o’r prosiectau ymchwil cyfredol (fodd bynnag, nid ydynt ar gael yn y Ganolfan):

Pierini, Emily

 • ‘Fieldwork and Embodied Knowledge: Researching upon the Experiences of Spirit Mediums in Brazil’. Yn Bettina Schmidt (gol.), The Study of Religious Experience: Approaches and Methodologies, London: Equinox, 2016.
 • Becoming a Jaguar: Spiritual Routes in the Vale do Amanhecer’. Yn Bettina Schmidt a Steven Engler (gol.), Handbook on Brazilian Religions. Leiden: Brill, 2016.
 • Incontri Incorporati: Pratiche Medianiche e Etnografia del Sentire’, Yn S. Botta a M. Ferrara (gol.), Corpi Sciamanici: La Nozione di Persona nello Studio dello Sciamanesimo, Roma: Nuova Cultura, 2016.
 • Becoming a Spirit Medium: Initiatory Learning and the Self in the Vale do Amanhecer’. Ethnos: Journal of Anthropology. 2014. DOI: 10.1080/00141844.2014.929598, tt.1-25.

Schmidt, Bettina E.

 • ‘Provincializing Religious Experience: Methodological Challenges to the Study of Religious Experiences; A Brazilian Case Study’. Yn Bettina Schmidt (gol.), The Study of Religious Experience: Approaches and Methodologies. Durham: Equinox, 2016.
 • Spirit and Trance in Brazil: Anthropology of Religious Experiences. London: Bloomsbury, 2016.
 • The Study of Religious Experience: Approaches and Methodologies, gol. gan Bettina E. Schmidt. Durham: Equinox, 2016.
 • ‘Spirit Mediumship in Brazil: The Controversy about Semi-Conscious Mediums’. DISKUS: The Journal of the British Association for the Study of Religions, Cyf. 17 (2), tt. 38-53. DOI: https://diskus.basr.ac.uk/index.php/DISKUS/article/view/70
 • ‘Spirit Possession in Brazil. The Perception of the (possessed) Body’. Anthropos Cyf. 109 (1), 2014. tt. 135-147.

Shushan, Gregory

 • ‘Cultural-linguistic constructivism and the challenge of near-death and out-of-body experience.’  Yn Bettina Schmidt (gol.) The Study of Religious Experience: Approaches and Methodologies.  London: Equinox (2016, yn y wasg).
 • ‘Extraordinary experiences and religious beliefs: deconstructing some contemporary philosophical axioms.’  Method and Theory in the Study of Religion, Cyf. 26 (2014) 384-416.