Canolfan Alister Hardy er Ymchwilio i Brofiadau Crefyddol
Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Campws Llambed
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7ED

E-bostRERC@uwtsd.ac.uk 

Nid oes neb yn y swyddfa ar hyn o bryd. A fyddech cystal ag anfon unrhyw ymholiadau am Ymddiriedolaeth Alister Hardy i admin@alisterhardytrust.org ac unrhyw ymholiadau am y ganolfan ymchwil at yr Athro Bettina Schmidt (b.schmidt@uwtsd.ac.uk).

Cyfarwyddiaeth: Prof Bettina Schmidt
E-bost: b.schmidt@uwtsd.ac.uk

Trysorydd Anrhydeddus: David Greenwood
E-bost: d.greenwood@uwtsd.ac.uk

Llyfrgellydd Casgliadau Arbennig RERC: TBC
Ffon: +44 (0) 1570 424821

Gweinyddwr Archif RERC: Jonathan Andrew
Ffon: +44 (0) 1570 424821
E-bost: Jonathan.Andrew@uwtsd.ac.uk

Gymrawd Ymchwil Anrhydeddus: Dr Jeff Leonardi
E-bost: J.Leonardi@uwtsd.ac.uk

Gymrawd Ymchwil Anrhydeddus: Dr Jack Hunter
E-bost: jack.hunter@uwtsd.ac.uk