Papurau Achlysurol

Mae’r Papurau Achlysurol yn gyhoeddiadau’r Ganolfan Ymchwil i Brofiadau Crefyddol (Llambed). Mae pob un yn mynd i'r afael â phrofiadau crefyddol mewn modd unigryw.

Mae rhai awduron wedi gweithio gyda’r adroddiadau am brofiadau crefyddol sydd ar gael yn y Ganolfan, ond mae eraill yn ymdrin â phwnc profiadau crefyddol mewn modd ehangach ac weithiau’n fwy cyffredinol.  Nodwedd gyffredin yn y Papurau Achlysurol yw eu bod yn arddangos amrywiaeth y dulliau a’r ymagweddau tuag at astudio profiadau crefyddol.

Mae’n bosibl archebu copïau argraffedig o’r Papurau Achlysurol yn uniongyrchol o’r Ganolfan, ond hefyd rydym wedi penderfynu sicrhau eu bod ar gael ar-lein. Gobeithio y bydd mynediad agored yn cynyddu’r gydnabyddiaeth ar gyfer gwaith y Ganolfan yn ystod y degawdau blaenorol.  Rydym wrthi’n datblygu cylchgrawn ar-lein newydd â mynediad agored ar gyfer astudio profiadau crefyddol, a fydd yn parhau i gynnig cipolwg ar waith academaidd y Ganolfan.

 Yr Athro Bettina Schmidt, Cyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil i Brofiadau Crefyddol


Yr Ail Gyfres o Bapurau Achlysurol a gyhoeddwyd gan y Ganolfan Ymchwil i Brofiadau Crefyddol

Sylwer bod rhifau'r tudalennau wedi newid wrth baratoi’r e-gopïau hyn o’r Papurau Achlysurol.  Wrth eu cyfeirnodi, ychwanegwch ‘[e-gopi]' ar ôl dyddiad y cyhoeddiad gwreiddiol

 1. Parch. Athro Frank Whaling: Christianity and New Age Thought, 2il argraffiad (Chwe 2010)
 2. Dr. Bryan Wilson: Religious Experience: A Sociological Perspective (Rhag 1996)
 3. Dr. Mark Fox: Searching for the Truth Around the Next Twist: Why Do We Like"The X-Files" (Rhag 1996)
 4. Parch. Ddr. Henry Rack: Early Methodist Experience Some Proto-Typical Accounts (Maw 1997)
 5. Dr. Oliver Davies: Spirituality and Culture: the Case of Celtic Christianity (Rhag 1996)
 6. Dr. Julia Watkin: Kierkegaard's God and Hawking's Universe (Ebr 1997)
 7. Y Tad Richard Woods, OP: Mediaeval and Modern Women Mystics: The Evidential Character of Religious Experience (Awst 1997)
 8. Yr Athro Michael Argyle: The Psychological Perspective on Religious Experience, 2il argraffiad (Hyd 2009)
 9. Dr. Peter Donovan: Spirits and Spirituality (Ebr 1997)
 10. Edward Robinson: Religious Experience: Beginning the Research (Mai 1997)
 11. Dr. Anne Eyre: Football & Religious Experience: Sociological Reflections (Awst 1997)
 12. Syr Alister Hardy: The Significance of Religious Experience (Awst 1997)
 13. Yr Athro Paul Badham: Religious and Near-Death Experience in Relation to Belief in a Future Life (Awst 1997)
 14. Dr. Graham Harvey: Religious Experience in Contemporary Society (Hyd 1997)
 15. Hugh Boulter: Religious Experience in the Inter-Faith Context (Ion 1998)
 16. Y Chwaer Elaine MacInnes: Spirituality Imprisoned (Ion 1998)
 17. Parch. Ddr. Colin Thompson: Poetry and Spirituality (Ebr 1998)
 18. Dr. Mukti Barton: Liberation Spirituality as a Signal of Transcendence: Christian and Muslim Women in Bangladesh (Hyd 1998)
 19. Dr. David Hay: Alister Hardy: Biologist of the Spirit (Tach 1998)
 20. Parch. Marcus Braybrooke: Spiritual Experience that Crosses Religious Divisions (Chwef 1999)
 21. Yr Athro John Rodwell: The Experience of Passion in Creation (Gorff 1999)
 22. Cathy Ota, Jane & Clive Erricker: Children, Adults and Spirituality - What's the Connection? (Gorff 1999)
 23. Dr. Peter Connolly: A Psychology of Possession (Maw 2000)
 24. Dr. Sue Hamilton: The Centrality of Experience in the Teachings of Early Buddhism (Mai 2000)
 25. Dr. Eleanor Nesbitt: Children's Experience of Religion: Issues Arising From Ethnographic Study of 8-13 year olds' Perspectives (Meh 2000)
 26. Dr. Chakravarthi Ram Prasad: Religious Experience in Hindu Traditions (Awst 2000)
 27. Olga Pupynin a Simon Brodbeck: Religious Experience in London (Rhag 2000)
 28. Dr Roderick Main: Putting the Sinn Back into Synchronicity (Maw 2001)
 29. Ron Geaves: Religious Experience in Islam (Mai 2001)
 30. Lene Sjørup: Mysticism and Gender (Mai 2001)
 31. Ann Hardy: Film, Spirituality and Hierophany (Mai 2001)
 32. Drs. Saroj a John Parratt: Female Spirit – Possession Rituals Among the Meiteis of Manipur (Ion 2002)
 33. Dr. Fiona Bowie: Belief or Experience? The Anthropologists' Dilemma (Mai 2002)
 34. Dr Paul McQuillan: Encounters Beyond the Pond: The Limit Experience of Senior High School Students (Gorff 2002)
 35. Dr. Dominic Corrywright: New Age Alternative Spiritualities (Hyd 2002)
 36. Dr. Janet Williams: Tickling the Tiger’s Ears: The Complicated Experience of Zen (Hyd 2002)
 37. Myra Bennett: Seventy-Four Christian Experiences: A Comparative Study of Experiences from Four Different Traditions (Maw 2003)
 38. Yr Athro John Hedley Brooke: Can Scientific Discovery be a Religious Experience? (Meh 2003)
 39. Dr. Mark Fox: Sharing the Light: An Analysis of RERC Archival Accounts, describing Shared Experiences of Unusual Light (Mai 2003)
 40. Dr. Maya Warrier: Devotion to a Goddess in Contemporary India (Awst 2004)
 41. Dr. Cafer Yaran: Muslim Religious Experiences (Awst 2004)
 42. Yr Athro Muhammad K Shaker: Spirituality and Prayer in Shiite Islam (Chwef 2005)
 43. Yr Athro Xinzhong Yao: ‘Self-Power’ and ‘Other Power’ in Chinese Spirituality (Maw 2005)
 44. Yr Athro Keith Ward: Is There a Common Core of Religious Experience? (Mai 2005)
 45. Dr. David Grumett: Christ in the World of Matter: Teilhard De Chardin’s Religious Experience and Vision (Maw 2006)
 46. Dr. Andrew Welburn: Transformation of Religious Experience: The Approach of Rudolf Steiner (Mai 2006)
 47. Dr. Hilary Knight: The Contribution of the Study of Religious Experience to Spiritual Care in the Health Service (Hyd 2006)
 48. Yr Athro Ursula King: Ecological and Mystical Spirituality from an Interfaith Perspective (Awst 2009)
 49. Michael Rush: On the Side of Angels? Neuroscience and Religious Experience (Awst 2009)

Y Drydedd Gyfres o Bapurau Achlysurol a gyhoeddwyd gan y Ganolfan Ymchwil i Brofiadau Crefyddol

 1. Merete Demant Jakobsen: Negative Spiritual Experiences: Encounters with Evil (Mai 1999)
 2. Marianne Rankin: An Introduction to Religious Experience (Maw 2005)
 3. Natalie Tobert: In-Sanity: Explanatory Models for Religious Experience (Hyd 2007)