Am yr Ymddiriedolaeth Alister Hardy

Elusen gofrestredig yw Ymddiriedolaeth Alister Hardy wedi’i rheoli gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr. Y bwriad yw bwrw ymlaen â’r gwaith o astudio profiadau crefyddol ac ysbrydol a gychwynnwyd gan Syr Alister Hardy FRS ym 1969.

Ceisia’r Ymddiriedolaeth fynd i’r afael ag ymchwil gwrthrychol, gan gyfleu ei chanfyddiadau i’r cyhoedd, a chynnig fforwm ar gyfer trafodaeth i’r rheini sydd â diddordeb mewn ysbrydolrwydd. Wrth geisio cyflawni’i hamcanion, mae’r Ymddiriedolaeth yn croesawu adroddiadau o brofiadau ysbrydol / crefyddol neu drosgynnol ac mae'n gwerthfawrogi pob rhodd i'w chynorthwyo gyda'i gwaith.

Mae gan yr Ymddiriedolaeth archif unigryw o adroddiadau o brofiadau crefyddol sy’n cael eu cadw ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campws Llambed.

Dyma rai o flaenoriaethau’r Ymddiriedolaeth:

 • Ymchwil rhyngddisgyblaethol i ysbrydolrwydd cyfoes a phrofiadau crefyddol;
 • Dod â phobl sydd â diddordeb yn yr astudiaeth hon at ei gilydd;
 • Gweithio gyda sefydliadau eraill y mae eu diddordebau’n gorgyffwrdd;
 • Tynnu sylw at bwysigrwydd ysbrydolrwydd ym maes addysg, gofal iechyd, busnes a meysydd eraill.

Mae’r Ymddiriedolaeth yn cyhoeddi llyfrau a phapurau achlysurol, amlinelliadau o ymchwil a chylchlythyr rheolaidd, De Numine.

Noddwyr

Dyma noddwyr Ymddiriedolaeth Alister Hardy:

 • Ei Sancteiddrwydd y Dalai Lama
 • Yr Athro Seyyed Hossein Nasr
 • Y Parch. Dr John A. Newton CBE
 • Ei Arucheledd yr Archesgob, Koken Otani
 • Syr Jonathon Porritt CBE
 • Rabi Arglwydd Jonathan Sacks
 • Swami Chidanand Saraswati
 • Dr Rowan Williams, the Right Revd. & the Right Honourable Lord Williams of Oystermouth PC FBA FRSL FLSW

Ymddiriedolwyr

Dyma rai o Ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Alister Hardy:

 • The Revd. Canon Professor Leslie Francis (cadeirydd)
 • Prof John Harper (Is-Gadeirydd)
 • Dr Tom Farley(Trysorydd dros dro)
 • Dr Andrew Burns (Ysgrifennydd Anrhydeddus)
 • Dr Mark Fox
 • John Franklin
 • Tanya Garland
 • Dr David Rousseau
 • Revd Dr Tania ap Siôn
 • Revd Prof Andrew Village

Cyfarwyddwyr

Dyma Gyfarwyddwyr Ymddiriedolaeth Alister Hardy: