Casgliadau Arbennig ac Archifau

Hafan YDDS  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Casgliadau Arbennig ac Archifau

Casgliadau Arbennig

Croeso i’n Casgliadau Arbennig a’n Harchifau. Dathlu nodweddion unigryw.

Superb lily, from 'New illustration of the sexual system of Carolus von Linnaeus' by Robert John Thornton

Mae’r Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu yn gartref i Gasgliadau Arbennig ac Archifau Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, gan gynnwys llyfrau argraffedig, a llawysgrifau ac archifau hynaf y Brifysgol.  

Mae’r Casgliadau Arbennig yn cynnwys dros 35,000 o weithiau argraffedig, 8 llawysgrif o’r Oesoedd Canol, tua 100 o lawysgrifau o’r cyfnod wedi’r Oesoedd Canol a 69 o incwnabwla.

Mae’r deunydd sydd yn yr Archifau yn cynnwys archif sefydliadol Coleg Dewi Sant, yn ddiweddarach Prifysgol Cymru Llambed, Coleg y Drindod Caerfyrddin, Prifysgol Fetropolitan Abertawe, a’r  colegau cyfansoddol, pob un ohonynt yn aelod cyfansoddol o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Mae’r llyfrgell hefyd yn gartref i Ganolfan Ymchwil Profiad Crefyddol Alister Hardy, sy’n cynnwys archif o dros 6, 000  o adroddiadau ar brofiadau uniongyrchol pobl o bob rhan o’r byd sydd wedi cael profiad ysbrydol neu grefyddol. Wedi’i sefydlu gan Syr Alister Hardy yn 1969 yng Ngholeg Manchester, Rhydychen, symudodd y ganolfan ymchwil i Lambed ym mis Gorffennaf 2000. Bwriad y Ganolfan yw astudio adroddiadau cyfoes am brofiadau crefyddol neu ysbrydol. Yn ogystal â’i harchif o adroddiadau, mae’r ganolfan ymchwil hefyd yn gartref i gasgliad arbenigol o lyfrau a chyfnodolion.

Casgliad Treftadaeth Jazz Cymru yw’r archif jazz amlgyfrwng hynaf yn y DU. Sefydlwyd y Casgliad gan yr Athro Jen Wilson yn 1986 a symudodd i’r Brifysgol yn 2008. Mae’n cynnwys llyfrgell o gylchgronau a chyfnodolion; recordiadau’n cynnwys rhai ar 78s, EPs, LPs, CDs, DVDs, VHSs a chwaraewyr cerddoriaeth; recordiadau ril-i-ril a chwaraeydd, ffotograffau, Hanesion Llafar a Gwisgoedd Llwyfan unigryw, gyda’r gynharaf yn dyddio o 1900. Mae Paneli Arddangosfeydd Teithiol hefyd yn rhan o’r Casgliad. Nod y Casgliad fydd astudio hanes diwylliannol Cymru a threftadaeth Affricanaidd Americanaidd. Cysylltwch â: jazzheritagewales@uwtsd.ac.uk

Library Logo
chat loading...