200 bywgraffiad yn Dathlu Daucanmlwyddiant Llambed

Hafan YDDS  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Casgliadau Arbennig ac Archifau  -  200 bywgraffiad yn Dathlu Daucanmlwyddiant Llambed

200 bywgraffiad yn Dathlu Daucanmlwyddiant Llambed

Fel rhan o ddathliadau Daucanmlwyddiant, cynhaliodd staff yn y tîm Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu brosiect i archwilio bywydau cyn-fyfyrwyr a’n staff yn Llambed. Mae eu prosiect yn darparu gwybodaeth am y rhai sydd wedi gwneud eu marc ar draws pob cefndir gan gynnwys Ysgolheictod, y Lluoedd Arfog, Y Celfyddydau, Crefydd, Addysg, Chwaraeon ac Adloniant ynghyd  â meysydd eraill. Y bwriad yw ehangu'r ystorfa hon i gynnwys cyn-fyfyrwyr o gampysau eraill y Brifysgol.

 

Library Logo