Martin Bloomfield

Mae Martin Bloomfield yn hyfforddwr, yn athro ac yn hwylusydd sgiliau cyfathrebu rhyngwladol, ac ef yw creawdwr y wefan Dyslexia Bytes.

Darllen Mwy >


William Edmunds

William Edmunds (1827–1875) oedd dirprwy brifathro cyntaf yr hyn a oedd i ddod yn Goleg y Drindod, Caerfyrddin.

Darllen Mwy >


David Griffith

Ysgolfeistr, curad a dyddiadurwr oedd David Griffith (1841-1910). Mae ei ysgrifeniadau yn ffynhonnell o wybodaeth amhrisiadwy am hanes yr Eglwys Anglicanaidd yng Nghymru.

Darllen Mwy >


Henry Morris

Fel sylfaenydd colegau pentref Swydd Gaergrawnt, roedd Henry Morris (1889-1961) yn un o arloeswyr mawr addysg gymunedol.

Darllen Mwy >


Trevor Newman

Mae Trevor Newman wedi dysgu daearyddiaeth mewn wyth gwlad a thri chyfandir.  

Darllen Mwy >


Richard Washington-Jones

Gwasanaethodd Richard Washington-Jones (1918-2001) yn y Llynges Fasnachol, chwaraeodd rygbi dros Gymry Llundain ac wedyn daeth yn brifathero yn Venezuela.

Darllen Mwy >