A | B | C | D | E | F | G | H | I | JK | L | M | N | O | P | Q | RST | U | VW | X | Y | Z

D

Fergus Drennan

Mae Fergus Drennan, a elwir hefyd yn ‘Fergus y Chwilotwr’ yn disgrifio ei hun yn arbrofwr ac yn addysgwr bwyd gwyllt.

Darllen Mwy >


Toby Driver

Mae Toby Driver yn archeolegydd ac yn gyn-hanesydd.

Darllen Mwy >


J

Craig Jamieson

Craig Jamieson yw’r ceidwad llawysgrifau Sansgrit ym Mhrifysgol Caergrawnt.

Darllen Mwy >


K

Dr Alston Kennerley

Mae Alston Kennerley yn hanesydd morwrol.

Darllen Mwy >


M

Brendan McSharry

Mae Brendan McSharry OBE wedi gweithio fel cyfarwyddwr gwlad i’r Cyngor Prydeinig mewn chwe gwlad yn Asia ac Affrica. Mae wedi gweithio mewn tair ar ddeg o wledydd i gyd ar draws pedwar cyfandir.

Darllen Mwy >


Eric Morris

Mae Eric Morris yn hanesydd milwrol, a wnaeth addysgu yn Academi Filwrol Frenhinol Sandhurst cyn dod yn ymgynghorydd a sylwebydd blaenllaw ar faterion geo-strategol rhyngwladol, sy’n amrywio o’r cyfleoedd masnachol a wnaeth godi pan ddaeth y Rhyfel Oer i ben, i’r bygythiad gan derfysgaeth radicalaidd. Roedd ef yn gynigydd cynnar bod angen seiberddiogelwch er mwyn diogelu buddiannau cenedlaethol critigol.

Darllen Mwy >


P

Dr Linda Parker

Mae Linda Parker yn hanesydd blaenllaw ac yn ysgolhaig annibynnol sydd wedi ysgrifennu am gaplaniaeth y fyddin yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf a’r Ail Ryfel Byd, hanes milwrol, cymdeithasol a chrefyddol, yn ogystal â fforio pegynol.

Darllen Mwy >


R

Robin Rider

Robin Rider (1931-1995) oedd llyfrgellydd proffesiynol cyntaf Coleg Dewi Sant.

Darllen Mwy >


S

Edmund Simons

Mae Edmund Simons yn arbenigwr treftadaeth, sydd wedi gweithio gyda Phalasau Brenhinol Hanesyddol, wedi ymchwilio i fwyd cynhanesyddol ac wedi helpu i ddatblygu gorsaf forfila yn Ne Georgia i fod yn sylfaen wyddoniaeth newydd.

Darllen Mwy >


T

Yr Athro Malcolm Todd

Roedd Malcolm Todd (1939-2013) yn hanesydd blaenllaw ac yn archeolegydd a oedd yn arbenigo ar yr ymerodraeth Rufeinig, ac arweiniodd sawl ymgyrch gloddio sylweddol yn Ne-orllewin Lloegr a Chanolbarth Lloegr.

Darllen Mwy >


Yr Athro Thomas Frederick Tout

Gallwch ddadlau mai Thomas Frederick Tout (1855-1929) oedd hanesydd Canoloesol mwyaf cynhyrchiol Lloegr ei gyfnod.

Darllen Mwy >


V

Y Canon Geraint Vaughan-Jones

Roedd y Canon Geraint James Vaughan-Jones (1929-2002) yn gyfrifol am adfer y traddodiad canu carolau Cymru, sef plygain, rhag mynd yn angof. 

Darllen Mwy >


W

Dr Elizabeth Walker

Mae Elizabeth Walker yn brif guradur yn Amgueddfa Cymru – National Museum Wales. Mae ei chyfrifoldebau yn cynnwys casgliadau archeolegol Palaeoithig a Mesolithig, offer cerrig cynhanesyddol ac archifau archeolegol.

Darllen Mwy >


Dr Sadie Watson

Mae gan Dr Sadie Watson dros ddau ddegawd o brofiad fel archeolegydd proffesiynol yn gweithio yn y maes, yn bennaf yn Llundain a’i hamgylchoedd.

Darllen Mwy >