Craig Jamieson

Craig Jamieson yw’r ceidwad llawysgrifau Sansgrit ym Mhrifysgol Caergrawnt.

Ganwyd Jamieson yn Scarborough, Ontario, ac fe fynychodd Ysgol Uwchradd Sherwood yn Hamilton, ond symudodd i Brydain ar gyfer ei addysg uwch. Fel myfyriwr israddedig, astudiodd am radd mewn Athroniaeth yng Ngholeg Dewi Sant Llambed, a gwnaeth ddilyn hyn gyda gradd MA oddi wrth Brifysgol Caergrawnt. Teitl y traethawd ar gyfer ei radd MPhil a ddyfarnwyd iddo yn 1979 gan Goleg y Brenin, Llundain, oedd Mindfulness in Santideva’s Siksasamuccaya. Symudodd i Brifysgol Caerlŷr lle addysgodd Fwdhaeth. Mae bellach wedi’i leoli ym Mhrifysgol Caergrawnt; mae’n aelod o’r Gyfadran Ddwyreiniol ac o Goleg y Brenin.  

Ei lyfr cyntaf oedd Keyguide to Information Sources in Buddhism, a gyhoeddwyd yn 1990. Yn 2000, cyhoeddodd A Study of Nāgārjuna’s Twenty verses on the Great Vehicle (Mahāyānavimśikā) and his Verses on the heart of dependent origination (Pratītyasamutpādahrdayavyākhyāna), (Peter Lang). Cynhyrchodd Jamieson argraffiadau beirniadol ar dri thestun byr, pob un ohonynt wedi’i briodoli i Nagarjuna, ysgolhaig Bwdhaidd o’r ail ganrif Oed Crist. Ochr yn ochr â’r rhain, roedd cyfieithiadau i’r Saesneg a oedd, ar y cyfan, yn seiliedig ar y fersiynau Tibetaidd, ond yn cyfeirio at y Sansgrit.      

Yn The Perfection of Wisdom (Frances Lincoln, 2000), gwnaeth ef ddethol a chyfieithu darnau o’r Aṣṭasāhasrikāprajῆāpāramitā. Mae’n debygol y cafodd hwn ei ysgrifennu tua 100 mlynedd Cyn Crist, ac mae’r testun yn ymwneud â llawer o bynciau Mahāyāna pwysig, gan gynnwys gyrfa Bodhisattva, natur gwacter a datblygiad a chymhwysiad Perffeithrwydd Mewnwelediad. Caiff yr athrawiaeth ei chyflwyno ar ffurf deialog rhwng y Bwdha ac un o’i ddisgyblion, yr arhat Subhūti. Mae gan destun Jamieson luniau a ddaeth o ddwy lawysgrif yng nghasgliad Caergrawnt sydd wedi’u hysgrifennu ar ddail palmwydd, sef,  MS Add. 1643, sy’n dyddio o’r 11eg ganrif Oed Crist, a MS Add. 1644, sy’n dyddio o’r 13eg  ganrif gynnar. Ysgrifennodd y Dalai Lama ragymadrodd i’r gyfrol, gan esbonio ei pherthnasedd i’r athroniaeth Fwdhaidd.  

Chwaraeodd Jamieson ran yn Buddha’s word: the life of books in Tibet and beyond, arddangosfa amgueddfa gyntaf Caergrawnt ar gelfyddyd ac arteffactau Tibetaidd. Gwnaeth yr arddangosion gynnwys llawysgrifau Bwdhaidd goliwiedig yn dyddio o’r unfed ganrif ar ddeg gynnar, enghreifftiau o gloriau pren a oedd wedi’u goliwio’n fedrus, paentiadau sgrôl y gwnaeth y sawl a oedd ar yr alldaith Younghusband ddrwg-enwog ddod yn ôl gyda nhw, ac anrheg oddi wrth y Dalai Lama. Roedd llawer ohonynt ddim wedi cael eu harddangos erioed o’r blaen. Casglwyd eitemau oddi wrth Amgueddfa Archaeoleg ac Anthropoleg Caergrawnt, Amgueddfa Gwyddorau Daear Sedgwick, Amgueddfa Fitzwilliam, Llyfrgell y Brifysgol, Coleg Emaniwel a Choleg Penfro.  

Gwnaeth Jamieson hefyd gymryd rhan yng nghyfres ‘India Unboxed’ Caergrawnt, dilyniant o ffilmiau byrion yn dathlu pen-blwydd annibyniaeth India, yn ddeng mlwydd a thrigain oed, a Blwyddyn Diwylliant y DU-India 2017. Gwnaeth ffilm gyntaf y gyfres, o’r enw The Perfection of Wisdom, gynnwys MS. Add. 1464, sydd, mae’n debyg, y llawysgrif Sansgrit ddyddiedig a darluniedig hynaf yn y byd.   

Mae Jamieson yn golygu cyfres Sefydliad Bwdhaidd Caergrawnt ac mae’n gwasanaethu ar bwyllgor NACIRA (National Committee on Information Resource for Asia). Y tu allan i’r gwaith, mae’n frwdfrydig dros gerddoriaeth Bob Dylan, ac roedd yn arfer rhedeg archif ar-lein fawr amdano.  

Ffynonellau 

Jorgensen, J. (2001).  JAMIESON, R.C., A Study of Nâgâijuna 's Twenty Verses on the Great Vehicle (Mâhâyanavims' ikâ) and His Verses on the Heart of Dependent Origination (Pratîtyasamutpâdahrdayakârikâ) with the Interpretation of the Heart of Dependent Origination (Pratltya samutpâdahrdayavyâkhyâna). New York : Lang, 2000. 183 p. Revue Bibliographique de Sinologie. N.S. 19(2001),436. Adalwyd ar Hydref 23 2020 oddi wrth https://www.jstor.org/stable/24581116 

Keown, D. (2004). Aṣṭa-sāhasrikā-prajñā-pāramitā Sūtra. In A Dictionary of Buddhism. : Gwasg Prifysgol Rhydychen. Adalwyd ar Hydref 23 2020 oddi wrth https://www-oxfordreference-com.ezproxy.uwtsd.ac.uk/view/10.1093/acref/9780198605607.001.0001/acref-9780198605607-e-182. 

Cambridge Digital Library. (2015). Sanskrit manuscripts. Adalwyd ar Hydref 23 2020 oddi wrth https://cudl.lib.cam.ac.uk/collections/sanskrit/1 

Museum of Archaeology and Anthropology. (2020). Buddha’s word: the life of books in Tibet and beyond. Adalwyd ar Hydref 26 2020 oddi wrth  https://maa.cam.ac.uk/buddhas-word-life-books-tibet-and-beyond 

University of Cambridge. (2020). World’s oldest, illustrated Sanskrit manuscript launches India Unboxed film series. Adalwyd ar Hydref 26 2020 oddi wrth https://www.cam.ac.uk/news/worlds-oldest-illustrated-sanskrit-manuscript-launches-india-unboxed-film-series