Andy Lewis

Mae Andy Lewis yn droellwr, yn gerddor ac yn gynhyrchydd recordiau; mae ei gyflawniadau yn cynnwys chwarae bas gyda Paul Weller.

Dechreuodd diddordeb Lewis mewn cerddoriaeth yn gynnar; roedd ei freuddwyd fel llanc ifanc yn un syml, sef sefyll ar ei draed a chwarae i bobl. Mae’n credu y gwnaeth ef berfformio ei gig go iawn gyntaf mewn clwb ieuenctid a gynhaliwyd mewn neuadd eglwys, pan oedd ef tua phedair blwydd ar ddeg oed. Daeth i Goleg Prifysgol Dewi Sant, Llambed, yn 1988 i astudio Hanes ac Astudiaethau Oes Fictoria. Hyd yn oed pan oedd yn fyfyriwr, byddai’n troelli. Mae’n cofio roedd ganddo ddau beth nad oedd gan neb arall: car modur a chasgliad enfawr o recordiau. Byddai’n gyrru i Andy’s Records yn Aberystwyth i berswadio Andy i gael recordiau hyrwyddol ar ei gyfer, er mwyn iddo eu chwarae yn nisgos Undeb y Myfyrwyr. Byddai Lewis yn chwarae cymysgedd o ddeunyddiau yn dyddio o’r 1960au a cherddoriaeth ‘indie’. Roedd hwn, medd ef, yn gyfnod ffantastig i ddarganfod cerddoriaeth newydd.  Ond medd ef, hefyd, ‘I was the only mod in the village.’ 

Ar ôl iddo raddio, aeth Lewis adref i Lundain. Ochr yn ochr â gweithio fel postmon, gofynnwyd iddo fod yn droellwr gwadd yn Wendy May’s Locomotion. Hwn oedd ei gyfle mawr cyntaf. Byddai noson glwb Wendy May ar nosweithiau Gwener yn  ‘Town & County Club’ Kentish Town yn denu’n rheolaidd 2000 o glybwyr. Ceir manylion am hyn yn y llyfr 31 Songs gan Nick Hornby. Yn 1993, gwnaeth Lewis helpu sefydlu’r hyn y byddai pawb yn ei adnabod fel ‘Blow Up’, digwyddiad nos Sadwrn a gynhaliwyd mewn ystafell uwchben y Laurel Tree, tafarn yn Camden Town. Cyn bo hir, byddai’n orlawn yno bob nos Sadwrn. Gwnaeth ‘Blow Up’ ddylanwadu ar arddull a sain cenhedlaeth. Gwnaeth Time Out’s London Calling ei ddisgrifio fel ‘the breeding ground of the Brit Pop sound.’ Meddai Forrest y byddai’n eich gwthio i’r llawr ac yn cicio ‘cŵl’ yn eich wyneb. Roedd cwsmeriaid Blow Up yn cynnwys aelodau’r band Blur. Gwnaeth Lewis gymaint o argraff arnynt nes iddynt fynd ag ef gyda nhw fel troellwr ategol ar eu taith Parklife. Gwnaeth roi ei ddeciau recordiau yng nghefn ei gar a dilynodd eu minibws. Yn 2001, dechreuodd gyflwyno sioe wythnosol o’r enw The Andy Lewis Indulgence, i’r darlledwyr rhyngrwyd www.soul24-7.com. Gwnaeth hyn arwain at gynigion gwaith o bob rhan o’r byd.   

Ond cariad cyntaf Lewis bob amser oedd creu cerddoriaeth; mae’n canu’r gitâr fas, ac ar achlysur, y soddgrwth a’r offeryn allweddellau. Gyda Pete Twyman, Miles Chapman a Wesley Doyle, sefydlodd y band Britpop Pimlico. Daeth eu LP, Housebound, allan yn 1998. Yn ddiweddarach, byddai Twyman a Chapman, yn ogystal ag Alex Richards, yn rhan o’r Red Inspectors. Daeth eu halbwm cyntaf Are we the Red Inspectors? Are we? allan yn 2011. Mae’n cynnwys amrywiaeth eang o arddulliau  - o ‘mod’, drwy ddylanwadau dwyreiniol i  ‘easy listening’. Medd Lewis, ‘My own personal take on it is that it’s a bit like watching an episode of The Sweeney – there’s incidental music, then someone doing a turn in a pub, etc.’ Mae ef hefyd wedi chwarae i Spearmint. 

Yn 2005, cafodd Lewis gytundeb gyda’r label record Acid Jazz fel unawdydd. Ei albwm cyntaf ar ei ben ei hun oedd  Billion Pound Project; gwnaeth hwn gynnwys nifer o ganwyr gwadd, megis Keni Burke, Bettye Lavette a Reg King. Roedd yr albwm yn llwyddiannus, a gwerthwyd tua 10 000 o gopïau o gwmpas y byd. Er gwaethaf hynny, bu rhaid i Lewis wneud gwaith cyffredin o hyd. Roedd hwn yn cynnwys helpu’n ymarferol, fel ‘roadies,’ y band Dogs, a oedd ar y pryd yn teithio fel act ategol i Paul Weller. Gwnaeth rhywun yr oedd Lewis yn ei adnabod ers tro, Phil Jupitus, ei gyflwyno i Weller, ac ymhen hir a hwyr, dangosodd Lewis i gyn-arweinydd y Jam  gopi o Billion Pound Project a CD gyda rhai traciau enghreifftiol arno. Cynigiodd Weller gyfrannu tuag at albwm nesaf Lewis (You Should Be Hearing Something Now, 2007). Gwnaethant weithio ar record sengl a gyrhaeddodd y brig  “Are you trying to be lonely?” Yn dilyn hyn, talodd Lewis y gymwynas yn ôl drwy chwarae bas a’r soddgrwth ar albwm 22 Dreams WellerYna, gwnaeth Weller ei wahodd i ymuno â’i fand byw fel chwaraewr bas, chwaraeodd ei gig gyntaf ym mis Mawrth 2008. Medd Lewis ei fod wedi mynd o fod yn ddilynwr Paul Weller i chwarae gydag ef. Yn ogystal â chwarae’n fyw, cyfranodd at yr albymau Wake up the Nation Sonik Kicks. Gwnaeth ffarwelio â band Paul Weller yn 2016.  

Mewn cyferbyniad llwyr, mae Lewis hefyd  wedi creu albwm, Summer Dancing, gyda Judy Dyble, aelod sefydlol o’r grŵp roc gwerin Fairport Convention. Meddai Lewis ‘with Judy’s words and my bucolic melancholia, this was the kind of record I always wanted to make.’ Meddai Jude Rogers yn  The Guardian, ‘Together, this odd couple have made a fittingly odd, sweetly sunlit album, full of psychedelic pastoralism edging nervously into atmospheric electronics, sounding like a shyer take on cult late 60s bands …’  

Yn y cefndir, gwnaeth Lewis gynhyrchu record LP Swedeg Magnus Carlson, sef Den långa vägen hem, un y dylanwadwyd arni gan Ganu’r Enaid Gogleddol. Gwnaeth hon fynd yn syth i frig siartiau Sweden. Mae ef wedi gweithio gyda Bluetones, Lisa Stansfield, Louis Philippe a hyd yn oed Gabriella Cilmi, yn ogystal ag ail-gymysgu llawer o ganeuon eraill. Mae’n dal i weithio fel troellwr; mae’n cyflwyno sioe wythnosol ar-lein i Soho Radio. Mae’n dweud amdano ei hun, ‘I just plan to keep making records that people will like … As long as I can keep playing records and making music, I’ll be happy.’

Ffynonellau 

Lewis, A. (2020). Andy Lewis, the bass player at Solid Bond Productions [LinkedIn page]. LinkedIn. Adalwyd ar Chwefror 5 2021 oddi wrthhttps://www.linkedin.com/in/andy-lewis-1b96a813/?originalSubdomain=uk 

Devine, K. (2011, Medi 21). Devine encounters: Andy Lewis – Paul Weller’s bassist [Ffeil fideo]. Adalwyd ar Chwefror 5 2021 oddi wrth https://www.youtube.com/watch?v=8XiXw2QIABE 

Mandy, (2021). Andy Lewis. Adalwyd ar Chwefror 5 2021 oddi wrth https://www.mandy.com/uk/music-professional/andy-lewis-3 

Say it with garage flowers (2012, April 8). Interview: Andy Lewis [Blog post]. Adalwyd ar Chwefror 5 2021 oddi wrth https://sayitwithgarageflowers.com/2012/04/08/interview-andy-lewis/ 

Lewis, A. (2011). Welcome to andylewis.info. Adalwyd ar Chwefror 5 2021 oddi wrth http://www.andylewis.info/ 

M-XCLOUD. (2019). Wendy May’s Locomotion – 21.11.2019. Adalwyd ar Chwefror 8 2021 oddi wrth https://www.mixcloud.com/1btn/wendy-mays-locomotion-21-11-2019/ 

Blow Up. (2021). Blow Up history. Adalwyd ar Chwefror 8 2021 oddi wrth https://www.blowupclub.com/about/history/ 

Forrest, E. (1994, August 7.) Generation X. Times. Adalwyd ar Chwefror 8 2021 oddi wrth https://infoweb-newsbank-com.ezproxy.uwtsd.ac.uk/resources/doc/nb/news/0F929D63212F0276?p=UKNB 

Tony’s page. (2017, August 18). The Andy Lewis story [Blog post]. Adalwyd ar Chwefror 8 2021 oddi wrth https://tonyspageblog.wordpress.com/2017/08/18/the-andy-lewis-story/ 

Paul Weller Band. (n.d.) Andy Lewis: bass guitar. Adalwyd ar Chwefror 8 2021 oddi wrth https://paulwellerband.weebly.com/andy-lewis.html 

Acid Jazz. (n.d.) Judy Dyble & Andy Lewis. Summer Dancing CD. Adalwyd ar Chwefror 9 2021 oddi wrth https://acidjazz.bigcartel.com/product/judy-dyble-andy-lewis-summer-dancing-cd 

Rogers, J. (2017, August 24). Judy Dyble and Andy Lewis – Summer Dancing review – fittingly odd sunlit pastoral electronica. Adalwyd ar Chwefror 9 2021 oddi wrth https://www.theguardian.com/music/2017/aug/24/judy-dyble-and-andy-collins-summer-dancing-review-fittingly-odd-sunlit-pastoral-electronica 

Jennings, D. (Host). (2021, February 2). Andy Lewis – Musician, DJ & Producer – “From Blow Up! to Thunderclouds” (EP11) [Audio podcast episode]. In Desperately Seeking Paul: the Paul Weller Fan Podcast. Adalwyd ar Chwefror 10 2021 oddi wrth https://paulwellerfanpod.podbean.com/e/ep11-andy-lewis-musician-dj-producer-from-blow-up-to-thunderclouds/ 

Wallace, P. (n.d.). Andy Lewis discusses live, love and happiness. Zani. Adalwyd ar Chwefror 11 2021 oddi wrth https://www.zani.co.uk/archive/music-archive/item/385-andy-lewis-discusses-life-love-and-happiness