Cara Tallulha Davies

Mae Cara Tallulha Davies yn gweithio fel cynhyrchydd effeithiau gweledol yn y diwydiant ffilm.

Ganwyd Davies ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac astudiodd y cwrs Cynhyrchu Cyfryngau ym Mhrifysgol Cymru, Llambed Pont Steffan. Graddiodd yn 2007, a chafodd swydd yn stiwdio Framestore yn Llundain. Dechreuodd Cara weithio ym maes Animeiddio Cyfrifiadurol fel cynorthwyydd cynhyrchu, cyn symud i weithio fel cydlynydd ym maes meddalwedd effeithiau gweledol (VFX) yn 2009, ac ymhen amser daeth yn gynhyrchydd meddalwedd effeithiau gweledol yn 2016 yn Image Engine, yn Vancouver Columbia Brydeinig. Diffinnir effeithiau gweledol fel y newidiadau a wneir i gydran weledol darn o waith trwy dechnegau ffotograffig arbennig, argraffu optegol, neu effeithiau digidol ôl-gynhyrchu. Mae'r rhain yn bennaf yn effeithiau sy'n rhy ddrud, yn rhy beryglus neu'n amhosibl yn gorfforol i'w cyflawni trwy ffotograffiaeth gonfensiynol. Gallant gynnwys delweddau a gynhyrchir gan gyfrifiadur, animeiddio cymeriad, animeiddio 3D, modelu 3D a phaentio matte digidol. 

Y ffilm gyntaf i Davies weithio arni oedd The Tale of Despereaux, (2008)Mae’r ffilm wedi’i hanimeiddio yn seiliedig ar lyfr plant gan Kate DiCamillo, ac mae’n disgrifio llygoden anarferol o ddewr sy'n gwneud ffrindiau â llygoden fawr fonheddig. Mae'r llygoden yn helpu i adfer hapusrwydd i deyrnas drist. Roedd y cast yn cynnwys Matthew Broderick fel llais Despereaux, yn ogystal â Dustin Hoffman, Emma Watson a Robbie Coltrane.  

Gweithiodd Davies fel cydlynydd effeithiau gweledol ar y ffilm ffuglen wyddonol Avatar (2009), a gyfarwyddwyd gan James Cameron. Mae'r ffilm yn cynnwys cyn fôr-filwr paraplegig, wedi'i chwarae gan Sam Worthington. Mae ei ymwybyddiaeth yn cael ei fewnblannu mewn “rhithffurf” estron a anfonwyd i wneud ffrindiau â chriw o bobl heddychlon, lle mae ei gynefin dan fygythiad gan fwyngloddio ecsbloetiol. Darlledir y ffilm mewn 3D. Cafodd yr actorion eu troi’n estroniaid glas, ac ychwanegwyd tirwedd fywiog o fflora a ffawna egsotig, creaduriaid gwych a golygfeydd brwydr epig. Ymhlith ei wobrau lluosog, enillodd Avatar Oscar am effeithiau gweledol a gwobr ffilm BAFTA am yr effeithiau gweledol arbennig gorau. Dywedodd Davies, "I mi, roedd gweithio ar ffilm James Cameron yn gyfle i ddysgu sgiliau newydd, a chefais brofiadau gwych. Mae 3D wedi bod o gwmpas ers cryn amser, ond rwy’n credu mai hon yw’r unig ffilm y gallwch chi wirioneddol weld faint o wahaniaeth y mae’n ei wneud." 

Ar ôl sawl prosiect yn Framestore, stiwdio nesaf Davies oedd Aardman Animations ym Mryste, lle bu’n gweithio fel cydlynydd technegol ar The Pirates! Band of misfits (2012) am 19 mis. 

Yn 2012, symudodd i Vancouver Columbia Brydeinig i fod yn Uwch Gydlynydd Meddalwedd Effeithiau Gweledol yn Image Engine. 

Yn ystod ei hamser yn Image Engine, mae hi wedi gallu parhau â dilyniant ei gyrfa ymhellach, gan symud i rôl fel Rheolwr Cynhyrchu. Yn y ffilm American Sniper, cafodd gwrdd a chydweithio â Clint Eastwood a Bradley Cooper. Yna, aeth ymlaen i gynhyrchu ei phrosiect cyntaf, Independence Day: Resurgence 

Fel Cynhyrchydd Meddalwedd Effeithiau Gweledol, mae'n rheoli'r sioe a'r gyllideb gyffredinol, yn cynllunio ac yn gweithredu'r amserlen gyda'r Rheolwr, yn cyfathrebu â chleientiaid, yn goruchwylio ac yn cyfarwyddo goruchwylwyr a chynhyrchu yn ôl yr angen, gan sicrhau bod y tîm ar y trywydd cywir ar gyfer cyflawni o fewn y briff creadigol ac ariannol a’r gyllideb. Pan nad yw Cynhyrchydd yn gweithio ar sioe benodol, fel arfer maen cynnig sioeau ar gyfer y stiwdio – o ddadansoddiadau sgriptiau i ddelweddau saethu gorffenedig gyda darpar gleientiaid. 

Un ffilm y mae hi wedi gweithio arni yw Logan (2017), y trydydd rhan yn nhrioleg Wolverine, wedi'i gyfarwyddo gan James Mangold. Mae Wolverine, y prif gymeriad, a Charles Xavier, ei gydymaith hynod, yn amddiffyn hynodbeth ifanc o’r enw Laura, rhag y Reavers drygionus. Er mai ffilm lyfrau comics yw Logan, mae angen yr effeithiau gweledol i bwysleisio'r stori, yn hytrach na'i gorlethu. Fe wnaeth tîm Image Engine, gan gynnwys Davies, lwyddo i ffilmio bron i 300 o olygfeydd. Fe wnaethant greu dyblau digidol real o brif actorion y ffilm, yn ogystal â rhoi pwerau hynod a chrafangau adamantiwm i’r cymeriadau. Mae Logan yn ffilm dreisgar, gyda'i digwyddiadau yn eich cyffwrdd i'r byw. Er mwyn sicrhau diogelwch yr actorion, gwnaeth Image Engine ddyblau digidol llawn ar gyfer sêr y ffilm, yn ogystal â’r nifer o actorion campiau a oedd hefyd yn rhan o’r ffilmio. Mewn erthygl yn The Times, disgrifiodd Kevin Maher Logan fel gwaith athrylith.  

Gweithiodd Davies hefyd ar y ffilm Detroit (dan gyfarwyddyd Kathryn Bigelow, a gyhoeddwyd hefyd yn 2017), sy’n ffilm gwbl wahanol i Logan o ran ei harddull. Mae’r ddrama cyfnod droseddol yn archwilio’r terfysgoedd yn ymwneud â hil a ysgydwodd Detroit ym mis Gorffennaf 1967, yn dilyn ymosodiad gan yr heddlu ar glwb didrwydded. Cyfrannodd Image Engine at 199 o olygfeydd ag effeithiau gweledol ‘anweledig’. Fe wnaethant ychwanegu at leoliadau o'r tu allan i Detroit ac ychwanegu effeithiau gan gynnwys gwaed, tân a mwg i'r golygfeydd terfysgol. Cafodd llawer o'r golygfeydd eu ffilmio ym Moston, Massachusetts; defnyddiodd Image Engine ddelweddau a gynhyrchwyd gan gyfrifiadur i ail-greu Detroit o'r 1960au, gan weithio'n aml o ffotograffau du a gwyn cyfoes.  

Yn fwy diweddar, mae Davies wedi bod yn rhan o ddrama Netflix, Lost in Space, a chyfres Disney+, The Mandalorian.Yn rhan o’r gyfres Star Wars, mae The Mandalorian yn cychwyn bum mlynedd ar ôl digwyddiadau Return of the Jedi.Mae'r Mandaloriaid yn bobl ryfelgar sydd yn aml wedi gwrthdaro â marchogion Jedi. Yn serennu yn y gyfres, mae Pedro Pascal fel saethwr ar ei ben ei hun, yn rhannau allanol yr alaeth, ymhell o awdurdod y Weriniaeth Newydd. Mae'r effeithiau gweledol wedi cynnwys creu androidau a dyblau digidol, yn ogystal ag amgylcheddau digidol helaeth ac arachnidau marwol sy'n bwyta bodau dynol.  

Mae Davies yn brofiadol iawn, yn canolbwyntio ar fanylion ac yn angerddol am ei gwaith. 

Ffynonellau 

Wales-born Cara worked on the epic blockbuster Avatar (2009, 13 Rhagfyr).  Wales online. Cyrchwyd ar 16 Mehefin 2021 o https://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/wales-born-cara-worked-epic-blockbuster-2064934  

Visual effects; VFX; special. (2014). Yn R. W. Kroon, A/V a to z: An encyclopedic dictionary of media, entertainment and other Audiovisual terms. McFarland. Cyrchwyd ar 17 Mehefin 2021 o https://search.credoreference.com/content/entry/mcfav/visual_effects_vfx_special/0?institutionId=1794 

The Tale of Despereaux (2008). (n.d.) Yn: Internet Movie Database. Cyrchwyd ar 17 Mehefin 2021 o https://www.imdb.com/title/tt0420238/?ref_=fn_al_tt_1  

Avatar (2009). (n.d.) Yn: Internet Movie Database. Cyrchwyd ar 17 Mehefin 2021 o https://www.imdb.com/title/tt0499549/?ref_=ttawd_awd_tt 

Cara Tallulha Davies (n.d.) Yn: Internet Movie Database. Cyrchwyd ar 17 Mehefin 2021 o https://www.imdb.com/name/nm2957047/?ref_=fn_al_nm_1 

Davies, C.T. (2021). Cara Tallulha Davies, Cynhyrchydd Meddalwedd Effeithiau Gweledol yn Image Design Inc. [LinkedIn page]. LinkedIn. Cyrchwyd ar 17 Mehefin 2021 o https://www.linkedin.com/in/caratallulhadavies/  

Image Engine (2020). Imagine Engine. Cyrchwyd ar 18 Mehefin 2021 o https://image-engine.com/  

Singh, A. (2009, 11 Rhagfyr). A film unlike anything you have ever seen. Daily Telegraph. Cyrchwyd ar 17 Mehefin 2021 o https://infoweb-newsbank-com.ezproxy.uwtsd.ac.uk/apps/news/document-view?p=UKNB&docref=news/12C8D00E81220618. 

Williams, D. (2009, 13 Rhagfyr). Bringing Avatar to life. Wales on Sunday. Cyrchwyd ar 17 Mehefin 2021 o https://infoweb-newsbank-com.ezproxy.uwtsd.ac.uk/apps/news/document-view?p=UKNB&docref=news/12C978C2593E3050. 

Maher, K. (2017, March 3). A Wolverine to wolf down – the big film. The climax to the X-men franchise is a significant work of movie genius, says Kevin Maher. The Times. Retrieved June 18 2021 from https://infoweb-newsbank-com.ezproxy.uwtsd.ac.uk/apps/news/document-view?p=UKNB&docref=news/162E6ABB310F0948