Actores, cyflwynydd a chantores cabare yw Rebecca Wheatley; mae hi’n fwyaf enwog am ei rôl yn nrama ysbyty’r BBC, Casualty.

Magwyd Rebecca yn Teddington, De-orllewin Llundain, lle mynychodd hi ysgol gwfaint ‘St Catherine’s.’ Mae hi wedi bod yn canu ac yn perfformio ers oedd hi’n naw mlwydd oed; pan oedd hi’n bymtheg mlwydd oed, dechreuodd hi gael hyfforddiant canu clasurol drwy fynychu Opera Workshop ar foreau Sadwrn. Yna, ymunodd hi â band, gan berfformio mwy o ddeunydd pop.  

Mewn cyferbyniad llwyr â Teddington, astudiodd Rebecca lenyddiaeth Saesneg yng Ngholeg Prifysgol Dewi Sant, Llambed. Er iddi golli’r cyfle i fynd i ysgol theatr, mae hi wedi dweud  ‘I wouldn’t change anything because I think university is a massive growing time. It’s experience and it’s life.’ Dychwelodd hi i Lundain a threuliodd ddwy flynedd yn gweithio fel rheolwraig docynnau gynorthwyol i’r Piccadilly Theatre, yn y West End. Pan oedd hi yno, enillodd hi ei cherdyn Undeb yr Actorion yn gweithio fel brenhines ddrag yng nghlwb Madame Jojos. Gwnaeth cyfeillion Wheatley ei hannog i ddefnyddio ei thalentau’n broffesiynol, gan fynd â hi i farrau piano a mynnu ei bod hi’n perfformio yno. Gwnaeth hi ymadael â’i gwaith dydd a threuliodd hi saith mlynedd yn canu llawn amser, yn ogystal ag ymgymryd ag ychydig o actio ar gyfer y teledu. Byddai’n perfformio gan ddefnyddio amrywiaeth enfawr o arddulliau a lleoliadau, o ddyn mewn drag i daith o gwmpas yr Almaen fel rhan o gast Godspell a Cabaret. Ar un adeg, roedd ganddi dri ar ddeg o breswyliadau yr wythnos, gan berfformio ddwywaith y nos.  

Daeth ei chyfle mawr yn 1997, pan roddwyd iddi rôl Amy Howard, derbynyddes Ysbyty Holby City yn y ddrama deledu nos Sadwrn, Casualty. Meddai ‘Getting into Casualty was a big thing for me. It was totally different from anything I’d done before and it was life-changing in all sorts of ways.’ Gwnaeth Wheatley gymryd rhan yn y ddeuddegfed tan y bymthegfed gyfres o’r sioe, yn ffilmio tua deg episod ar hugain y flwyddyn. Yn sôn am Amy, meddai hi ‘She’s good fun and provides a broad shoulder to cry on. Most people love her, especially children … She’s vivacious and larger than life and can be quite flirty.’  Gwnaeth uchelbwyntiau Amy gynnwys rhoi genedigaeth i’w mab Milo mewn gorsaf betrol ar Noswyl y Nadolig a chanu’r gân ‘Everlasting Love’ ym mhriodas Charlie a Baz. Yn dilyn hyn, gwnaeth cast Casualty ryddhau ‘Everlasting Love’ fel sengl, gyda Wheatley fel y brif gantores; cyrhaeddodd y sengl rif 5 yn y siartiau. Gwnaeth hi ddilyn hyn gyda’r albwm Time Stands Still, sy’n cynnwys ei sengl solo gyntaf, sef  ‘Stay with me’, a gyrhaeddodd rif 10. 

Ymadawodd Wheatley â Casualty yn 2001; meddai, ‘ … I did not go into acting to be rich and famous. I loved Casualty, but I need to do other things, even if they make me poorer.’ Aeth ymlaen i berfformio yn y sioe gerdd West End, Fame, gan chwarae rhan yr athrawes Saesneg lem Miss Sherman, sy’n benderfynol bod y prif gymeriad yn cwblhau ei addysg cyn chwilio am enwogrwydd.  

Ddwywaith, gwnaeth hi deithio gyda Mum’s the word, drama am fod yn rhiant, a ysgrifennwyd gan chwe mam a oedd unwaith wedi bod yn actorion proffesiynol. Teimlodd ‘I had just had my son when I auditioned for Mum’s the Word and so much of it was about my life, I just had to be part of it all. So Fred will be joining me for the tour. I think he’ll be our official mascot really!’ Mae hi wedi bod yn wahoddwraig i’r sioe un fenyw Big Pants and Botox, a ysgrifennwyd gan Louise Roche. Mae’r unig gymeriad, Barbara, yn clirio gweddillion ei phen-blwydd, yn hanner can mlwydd oed; mae’n rhannu ei chyfrinachau a’i phryderon mwyaf cuddiedig gyda’r gynulleidfa. Gwnaeth y daith genedlaethol hon, a werthodd bob tocyn, orffen gyda chyfres fer o berfformiadau yn The Arts Theatre a leolir yn y West End. Mae Wheatley hefyd wedi gorffen pedair taith o’r sioe Menopause the Musical, a’u dilyn gyda Menopause the Musical 2. Mae pedair merch ganol oed, heb, mae’n debyg, lawer yn gyffredin rhyngddynt, yn cwrdd yn adran lingerie storfa adrannol. Mae gan y sioe, sydd yn llawn jôcs un llinell am byliau o wres a cholli cof, drac sain sydd yn llawn ailwampiadau o glasuron pop y 60au, y 70au a’r 80au sy’n cynnwys llawer o ensyniadau.  

Mewn cyferbyniad llwyr, gwnaeth Wheatley hefyd gymryd rhan mewn cynhyrchiad gan Grange Park Opera a oedd wedi’i seilio ar Fiddler on the Roof, yn chwarae cymeriad y trefnydd priodasau Iddewig Yente, ochr yn ochr â Bryn Terfel. Cafodd y sioe hon ei hailberfformio fel prom BBC a’i darlledu’n fyw ar Radio 3.  

Mae Rebecca hefyd yn hoff o gyflwyno. Medd hi amdano, ‘A lot of actors don’t like it because they like playing other people. I think I can bring my cabaret into presenting and I’m happy to be myself.’ Ychydig ar ôl iddi ymadael â Casualty, ffilmiodd hi’r rhaglen iechyd Body Beautiful i’r Living Channel. Roedd angen rhywun ar y tîm cynhyrchu a oedd yn ‘gyfeillgar’ er mwyn trafod ffitrwydd a dilyn diet. Medd  Wheatley ‘I have always been big, so it was important to do something that wasn’t patronising to big people. I enjoyed doing that because I was learning a very different skill and I was meeting people who were changing their habits and their lives.’   

Gwnaeth Wheatley ymddangos yn rheolaidd yn ystod 2002 ar banel y  rhaglen ITV Loose Women; mae hi hefyd wedi cyflwyno’n rheolaidd ar raglen The Wright Stuff i Sianel 5Mae hi’n dweud ei bod hi’n hapus i roi ei barn ar unrhyw bwnc a allai godi! Yn siarad amdani hi ei hun, medd hi ‘Acting, singing, presenting, its all telling stories. I love to tell stories.’

Ffynonellau 

Rebecca Wheatley. (n.d.) In: Internet Movie Database. Adalwyd ar Fedi 21 2020 oddi wrth https://www.imdb.com/name/nm0923700/?ref_=nmbio_bio_nm 

Myskow, N. (2000, September 29). The real real me: Rebecca Wheatley - Life doesn't stop because - you'd like to be thinner ..you've got to go with what you've got - Rebecca Wheatley reveals all to Nina Myskow. Daily Mirror, p. 30,31. Adalwyd oddi wrth https://infoweb.newsbank.com/resources/doc/nb/news/138CC03962E8A928?p=UKNB 

Weldon, S. (2000, March 13).  Stay With Me, Baby: . . . and watch the rise of TV's Casualty ace who's a singing star too. Western Daily Press, p. 7.. Adalwyd oddi wrth https://infoweb.newsbank.com/resources/doc/nb/news/0F6D1C1309E4C9A1?p=UKNB 

BBC (2014). Casualty. Character: Amy Howard. Adalwyd ar Fedi 21 2020 oddi wrth https://www.bbc.co.uk/drama/casualty/pastcharacters/profiles/index.shtml?content/_amy/page1 

Griffin, C. (2010). Holby.tv. Rebecca Wheatley. Adalwyd ar Fedi 21 2020 oddi wrth http://www.holby.tv/rebecca-wheatley/ 

Graham, N. (2002, January 20). Casualty star keeps finances healthy - Fame and fortune. Sunday Times, p. Money 10.. Adalwyd oddi wrth https://infoweb.newsbank.com/resources/doc/nb/news/0F8C52F0E1CEDFFC?p=UKNB 

Why I just love Fame. (2002, March 8). Liverpool Echo. Adalwyd oddi wrth https://infoweb-newsbank-com.ezproxy.uwtsd.ac.uk/resources/doc/nb/news/0F326208389F1BB3?p=UKNB