Mae Heather Ratnage-Black wedi cynrychioli'r Llu Awyr Brenhinol a Phrydain Fawr ar y sled sgerbwd. Mae bellach ar fwrdd y Bobsled a'r Sled Sgerbwd Prydeinig.

Mae Ratnage-Black yn hanu o Ogledd Lloegr. Cafodd ei magu yn Norton-on-Tees, ychydig o filltiroedd i ogledd-ddwyrain Middlesbrough. Derbyniodd ei haddysg yng Ngholeg Bede yn Billingham cyn astudio daearyddiaeth yng Ngholeg Prifysgol Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan. Roedd eisoes yn hoff o chwaraeon, roedd ei diddordebau yn y brifysgol yn cynnwys beicio mynydd.  

Wrth adael addysg amser llawn, ymunodd Ratnage-Black â'r Llu Awyr Brenhinol. Yn 2001, cwblhaodd gwrs i ddechreuwyr ar y sled sgerbwd gyda'r fyddin yn Igls, Awstria. Ar gyfer y gamp, rhaid i gystadleuwyr neu 'llithrwyr' redeg nerth eu traed rhwng 20 a 30 metr wrth wthio sled. Wedyn, maent yn neidio ar y sled a theithio i lawr llwybr sydd wedi'i orchuddio ag iâ at gyflymderau hyd at 80 milltir yr awr. Yn wahanol i'r gamp debyg o'r sled luge, maent yn cystadlu yn gorwedd ar eu brestiau ac wysg eu pennau. Daeth y sled sgerbwd yn rhan fawr o fywyd Ratnage-Black. Am y deng mlynedd nesaf bu’n ymwneud â thîm y Llu Awyr Brenhinol, yn gyntaf fel athletwr cystadleuol, cyn troi'n rheolwr y tîm. Yn yr ail rôl, roedd yn gyfrifol am ddatblygu athletwyr, cydlynu'r rasys Ewropeaidd, datblygiad hyfforddwyr a phob agwedd o ddiogelwch. Daeth yn gadeirydd ar gyfer Sled Sgerbwd y Lluoedd Arfog yn ddiweddarach. Ratnage-Black yw'r cyfarwyddwr digwyddiadau ar gyfer Pencampwriaethau’r Chwaraeon Iâ blynyddol Lluoedd Arfog y DU, sy'n cynnwys y bobsled, sled luge a'r sled sgerbwd. Fel aelod o'r bwrdd, mae bellach ar gorff llywodraethu cenedlaethol Bobsled a'r Sled Sgerbwd Prydain. Ymhlith ei chyd-aelodau mae Lizzie Yarnold, a enillodd ddwy fedal aur yng Ngemau Olympaidd y Gaeaf.  

Ochr yn ochr â hyn, roedd Ratnage-Black yn datblygu ei gyrfa yn y llu awyr. Rhwng 2003 ac 2007, roedd yn gweithio fel cadlywydd awyr ar gyfer gweithrediadau awyr yn RAF Marham yn Norfolk. Wedi hynny, daeth yn swyddog gweithrediadau sgwadron awyr, cyn treulio peth amser mewn rolau cynllunio. Ers 2010, mae wedi bod yn gweithio yn RAF Waddington yn Swydd Lincoln. I ddechrau, roedd yn ymwneud â'r prosiect ISTAR, llygaid a chlustiau'r Llu Awyr Brenhinol  yn yr awyr. Roedd hi'n ymwneud yn benodol â llywodraethu a sicrhau systemau rheoli diogelwch yn benodol. Yna, yn 2013, daeth yn Rheolwr Sicrwydd, Diogelwch a Gwelliant Parhaus yng Nghanolfan Rhyfela yn yr Awyr. Mae'r Ganolfan Rhyfela yn yr Awyr yn darparu cymorth teithiau integredig i gadlywyddion y rheng flaen.  

Mae Ratnage-Black wedi bod ar wasanaeth ddwywaith yn y ganolfan awyr sydd wedi'i lleoli ym Maes Awyr Kandahar, Afghanistan. Yn 2008 a 2009, treuliodd bum mis fel Swyddog Gweithrediadau'r Orsaf ar gyfer taith Sefydliad Cytuniad Gogledd Iwerydd (NATO). Yn 2012, bu’n gweithio fel Arweinydd Sgwadron Gweithrediadau'r Adain Awyr Byddin Ymdeithiol Rhif 904. Roedd ei dyletswyddau'n cynnwys rheoli'r ystafell gweithrediadau awyr, adrodd ar ddiogelwch awyr, cynllunio diogelwch y lluoedd a chynllunio rhag rhaid. Mae wedi ennill Clod Urddasol Pennaeth y Llu Awyr. 

Ochr yn ochr â phwysau bywyd yn y llu awyr, parhaodd Ratnage-Black i astudio. Roedd ei hail radd, a ddilynodd trwy'r Brifysgol Agored, yn radd BA mewn Plentyndod ac Ieuenctid. Yn dilyn hynny, dilynodd gwrs diploma'r Brifysgol Agored mewn Astudiaethau Crefyddol. Mae’n parhau i fod yn egnïol ac yn hoff iawn o chwaraeon. Mae hi'n wregys du mewn bocsio cic ac yn rhedeg rasys pellter hir yn rheolaidd, gan gynnwys marathonau eithafol. Mae’r rhain wedi cynnwys cymryd rhan yn nigwyddiad 100 cilomedr Saint Cuthbert’s Way, gan ddechrau ym Melrose a gorffen yn Lindisfarne. Yn ddiweddar, rhedodd 35 milltir o'i chartref yn Boston i Gastell Lincoln er mwyn codi arian ar gyfer yr elusen, Autism Aware UK. Yn ogystal â chefnogi ymdrechion chwaraeon ei phlant ei hun, mae Ratnage-Black wedi bod yn hyfforddi tîm o dan saith oed clwb rygbi Lincoln am ddeng mlynedd. 

Ffynonellau 

British Bobsleigh & Skeleton (n.d.). Heather Ratnage-Black, Aelod Bwrdd. Cyrchwyd ar 21 Hydref 2020 o https://www.thebbsa.co.uk/the-bbsa/board/directory/heather-ratnage-black 

Ratnage-Black, H. (2020) Heather Ratnage-Black. Assurance, safety and continuous improvement manager at Royal Air Force. [Tudalen LinkedIn]. LinkedIn. Cyrchwyd ar 21 Hydref 2020 o https://www.linkedin.com/in/familyrats/ 

Tomlinson, A. (2010). tobogganing, skeleton. In A Dictionary of Sports Studies. : Gwasg Prifysgol Rhydychen. Cyrchwyd ar 21 Hydref 2020 o https://www-oxfordreference-com.ezproxy.uwtsd.ac.uk/view/10.1093/acref/9780199213818.001.0001/acref-9780199213818-e-1131. 

Llu Awyr Brenhinol. (2020). RAF Waddington. Cyrchwyd ar 21 Hydref 2020 o https://www.raf.mod.uk/our-organisation/stations/raf-waddington/

NewSliders.com (2010). Cyrchwyd ar 23 Hydref 2020 ohttp://www.newsliders.com/