A | B | C | D | EFGH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A

Judith Arnopp

Awdures ffuglen hanesyddol yw Judith Arnopp. Mae'r rhan fwyaf o'i nofelau wedi'u hysgrifennu o safbwynt menyw ac wedi'u lleoli yng nghyfnod y Tuduriaid.

Darllen Mwy >


B

Christopher Bendon

Roedd Chris Bendon yn fardd ac ef oedd sylfaenydd Spectrum Press.

Darllen Mwy >


Tony Bianchi

Roedd Toni Bianchi (1952-2017) yn ‘Geordie’, a ddaeth yn enwog fel nofelydd a bardd iaith Gymraeg.

Darllen Mwy >


Y Parchedig Euros Bowen

Roedd Euros Bowen (1904-1988) yn fardd crefyddol pwysig, ac yn un o ysgrifenwyr iaith Gymraeg mwyaf cynhyrchiol yr ugeinfed ganrif.

Darllen Mwy >


E

Dic Edwards

Mae Dic Edwards yn ddramodydd, awdur a bardd cynhyrchiol, wedi ysgrifennu dros ugain o ddramâu.

Darllen Mwy >


Islwyn Ffowc Elis

Islwyn Ffowc Elis (1924-2004) oedd un o ysgrifenwyr iaith Gymraeg mwyaf poblogaidd yr 20fed ganrif; ystyrir y mai ef yw tad y nofel Gymraeg fodern.

Darllen Mwy >


F

Richard Fawkes

Roedd Richard Brian Fawkes (1944-2020) yn ddramodydd, yn awdur ac yn gyfarwyddwr.

Darllen Mwy


G

Annie Garthwaite

Gadawodd Annie Garthwaite yrfa 30 mlynedd ym maes busnes rhyngwladol i ddod yn nofelydd hanesyddol.

Darllen Mwy >


H

Arthur Hughes

Ysgrifennwr, bardd, ysgolhaig a beirniad llenyddol oedd Arthur Hughes (1878-1965).

Darllen Mwy >


Joseph Hughes

Wedi’i eni yn 1803, ac yn frodor o Barcau, Trefdraeth, Sir Benfro, gwnaeth Joseph Hughes fyw am y rhan fwyaf o’i fywyd gwaith yn Meltham, Swydd Gaerefrog. Cafodd ei addysg yn ysgolion gramadeg Caerfyrddin ac Ystrad Meurig, cyn mynd i Goleg Dewi Sant yn 1824.

Darllen Mwy >


J

John James

Roedd John James (1923-1993) yn awdur ffuglen hanesyddol; yn ôl ei ffrind Byron Rogers ef oedd 'nofelydd hanesyddol mwyaf fy oes.'

Darllen Mwy >


Norman Jope

Awdur sydd wedi cyhoeddi’n eang ac sy’n arbenigo mewn barddoniaeth yw Norman Jope (1960-). Mae’n well ganddo osgoi cyfyngiadau’r term ‘bardd’, oherwydd mae’n ystyried barddoniaeth yn weithgaredd yn hytrach nag yn hunaniaeth, ac mae hefyd yn ysgrifennu (ond yn llai gweladwy) mewn genres eraill. Nid yw erioed wedi cystadlu mewn cystadleuaeth farddoniaeth chwaith.

Darllen Mwy >


M

Ian Marchant

Mae Ian Marchant yn ysgrifennwr, yn ddarlledwr ac yn berfformiwr. 

Darllen Mwy >


Edward Archibald Markham

Roedd Edward Archibald 'Archie' Markham (1939-2008) yn fardd, dramodydd, nofelydd ac academydd o Montserrat. 

Darllen Mwy >


Dr Paul Morgan

Mae Paul Morgan wedi gweithio fel uwch arweinydd elusen iechyd meddwl genedlaethol, fel arbenigwr llyfrau hynafiaethol, ac wedi ysgrifennu nofelau, storïau, erthyglau ac adolygiadau.

Darllen Mwy >


P

Dr Meirion Pennar

Roedd Andreas Meirion Pennar (1944-2010) yn fardd, yn academydd, yn gyfieithydd ac yn ymgyrchydd dros y Gymraeg.  

Darllen Mwy >


Pamela Petro

Artist, awdur ac addysgwr yw Pamela J. Petro. Er ei bod hi’n Americanes, mae ei chariad at Gymru’n rhan ganolog o’i gwaith.

Darllen Mwy >


S

Y Parchedig Fred Secombe

Ysgrifennodd Fred Secombe (31 Rhagfyr 1918 - 8 Rhagfyr 2016) ddeg nofel ddigrif, yn seiliedig ar ei brofiad fel clerigwr yn gweithio yn Ne Cymru.

Darllen Mwy >


Dr Harrison Solow

Mae Harrison Solow yn ysgolhaig, awdures, darlithydd ac ymgynghorydd yn y byd llenyddol, academaidd, gwyddonol ac adloniant.

Darllen Mwy >