Mike Breslin

Mae Mike Breslin yn ysgrifenwr sy’n arbenigo mewn chwaraeon moduro, moduro a theithio, ac roedd yn arfer bod yn yrrwr rasio Fformiwla Ford.

Darllen Mwy >


Dom Illtud Evans

Roedd Dom Illtud Evans (1913-1972) yn offeiriad Catholig, yn llenor, ac yn ddarlledwr adnabyddus.

Darllen Mwy >


Juliet Foster

Mae Juliette Foster wedi mwynhau gyrfa proffil uchel yn y cyfryngau, yn cyflwyno rhaglenni blaenllaw ar gyfer rhai o ddarlledwyr blaenllaw Prydain. Mae hi wedi bod yn ohebydd teledu, yn gyflwynydd teledu a radio, ac ar hyn o bryd mae hi’n rhedeg busnes cyfryngau a chyfathrebu, gan arbenigo mewn cymedroli cynadleddau, siarad yn gyhoeddus, darlledu a hyfforddi ar gyfer y cyfryngau.

Darllen Mwy >


Magnus Llewellin

Magnus Llewellin yw golygydd y Times yn yr Alban.

Darllen Mwy >


John Murray

John Murray yw Gohebydd Pêl-droed y BBC.

Darllen Mwy >


Pete Paphides

Mae Pete Paphides yn adolygydd cerddoriaeth, darlledwr, perchennog labeli recordiau a chyn brif adolygydd roc The Times.

Darllen Mwy >


Bruce Parker MBE

Mae Bruce Rodney Wingate Parker wedi cael gyrfa hir a llwyddiannus fel newyddiadurwr a chyflwynydd teledu.

Darllen Mwy >


Lawrence Pintak

Yn newyddiadurwr ac yn ysgolhaig arobryn, mae Lawrence Pintak wedi gohebu o bedwar cyfandir, o 18 o wledydd Affricanaidd a 15 talaith Arabaidd. Mae wedi cael ei ddisgrifio fel cofnodwr mwyaf blaengar y rhyngweithio rhwng y wasg Arabaidd a gwasg y Gorllewin.

Darllen Mwy >