Magnus Llewellin

Magnus Llewellin yw golygydd y Times yn yr Alban.

Mae Llewellin yn frodor o Groesoswallt, Swydd yr Amwythig; mae'n fab i Phil a Beth Llewellin. Mynychodd Magnus Ysgol Uwchradd Bechgyn Croesoswallt, ysgol ramadeg y wladwriaeth. Ar ôl hyn astudiodd hanes yng Ngholeg Prifysgol Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan, gan raddio gyda 2:1 yn 1986. Bellach dywed iddo dreulio tair o flynyddoedd hapusaf ei fywyd yn Llambed. 

Ar ôl gadael canolbarth Cymru, enillodd Llewellin ddiploma ôl-raddedig mewn hysbysebu yng Ngholeg Watford. Yn dilyn hyn symudodd i ogledd Lloegr i weithio’n ohebydd i’r Ellesmere Port Pioneerpapur lleol ar gyfer y dref ddiwydiannol ar Afon Merswy. Wedyn daeth yn ddirprwy olygydd newyddion y Chester Chronicle, wythnosolyn hanesyddol a gyhoeddwyd gyntaf yn y 18fed ganrif. 

Yn 1990, symudodd Llewellin i'r gyntaf o gyfres o swyddi yn yr Alban. Ymunodd â’r papur dyddiol, yr Edinburgh Evening News yn uwch ohebydd, ond fe'i dyrchafwyd yn gyflym i fod yn ddirprwy olygydd newyddion. Wedyn symudodd  i’r Daily Record , papur dyddiol uchaf ei werthiant yn yr Alban ar y pryd; i ddechrau rhedai swyddfa Caeredin ac wedyn aeth yn olygydd newyddion cynorthwyol. Yn 1998, daeth Llewellin yn olygydd newyddion y Scotsman, ymgeisydd Caeredin i fod  yn bapur newydd 'cenedlaethol' yr Alban. Yn 2000, fe'i penodwyd yn Olygydd cynorthwyol Business AM, papur dyddiol a gwefan busnes a materion cyfoes yn yr Alban y gwnaeth helpu i'w sefydlu. 

Wedyn symudodd Llewellin i’r Herald, un  o'r papurau dyddiol hynaf yn y byd ac ymgeisydd Glasgow i fod yn bapur newydd yr Alban. Ymunodd yn olygydd newyddion; fodd bynnag, cafodd ei ddyrchafu’n uwch olygydd cynorthwyol, ac wedyn daeth yn olygydd yn 2012. Tra roedd yn olygydd, wynebodd her y refferendwm ar annibyniaeth yr Alban. Parhaodd yr Herald  yn niwtral ar y pwnc, gan ddatgan 'Byddwn yn parhau i ddwyn y ddwy ochr i gyfrif a chraffu ar eu polisïau heb ofn na ffafriaeth ar ein tudalennau newyddion, sylwadau a golygyddol.' Calondid i Llewellin oedd gweld cefnogwyr y naill ochr a’r llall ymosod ar y papur! 

Yn 2015, daeth Llewellin yn brif olygydd ar Grŵp yr Herald a’r Times, gan oruchwylio’r Herald, Sunday Herald, y National  a’r  Evening Times. Yn 2016, daeth yn olygydd yr Alban i’r Times. Meddai golygydd y Times , John  Witherow'Mae Magnus yn newyddiadurwr a golygydd eithriadol gyda phrofiad enfawr o farchnad papurau newydd a marchnad ddigidol yr Alban. Mae ei benodiad yn atgyfnerthu  penderfyniad y Times i ehangu yn yr Alban.’ 

Wrth sôn am ei grefft, mae Llewellin wedi dweud, 'Rydyn ni’n gwneud rhywbeth sy’n fenter anrhydeddus o hyd yn fy marn i ... Rydyn ni – yn fwy na neb arall – yn torri'r newyddion ac yn rhoi'r farn y mae eraill yn ei dilyn.' Mae'n gredwr yn yr hen draddodiad o guro ar ddrysau a throedio’r llathenni caled wrth fynd ar ôl y gwirionedd. Pan oedd yn ifanc, dywedwyd wrtho fod angen i newyddiadurwr da fod mor gyfrwys â llygoden fawr a bod yn eithaf croendew! 

Mae Llewellin yn briod â Katie; mae ganddynt ddwy ferch ac maent yn byw yng Nghaeredin. Mae wedi hyrwyddo MCR Pathways ac mae'n wirfoddolwr gyda’r rhain, rhaglen fentora mewn ysgolion sy'n cefnogi pobl ifanc yn y system ofal neu ar ymylon y system ofal i'w helpu i wireddu eu potensial llawn drwy addysg. Mae ei hobïau'n cynnwys cerdded ac mae wedi bod ar sawl taith pellter hir. Yn 2015 arweiniodd dîm o’r Herald yn Her Caledonian, gan godi bron £10 000 ar gyfer yr elusen Foundation Scotland. Cerddodd ei grŵp 54 milltir mewn 24 awr, gan ddechrau i'r gogledd o Fort William a gorffen ychydig i'r de o  Tyndrum. Meddai Llewellin, 'Roedd hi’n fraint i bob un ohonom fod yn rhan o achlysur mor ysbrydoledig a chyfeillgar.'  

Ffynonellau 

Llewellin, M. (2020). Magnus Llewellin, Editor, The Times Scotland [LinkedIn page]. LinkedIn. Retrieved June 30 2020 from https://www.linkedin.com/in/magnus-llewellin-3885475/ 

Llewellin, Magnus Clenyg Crush, (born 6 Aug. 1965), Editor, Scotland, The Times, since 2016. Who’s Who & Who Was Who. Retrieved 30 Jun. 2020, from https://www.ukwhoswho.com/view/10.1093/ww/9780199540884.001.0001/ww-9780199540884-e-283599. 

Endurance hikers do battle with the Scottish elements to raise 300 000 for good causes (2015, June 15). The Herald. Retrieved from https://infoweb.newsbank.com/resources/doc/nb/news/156D7D5AEE57C8E8?p=UKNB 

Greenslade, R. (2014, September 11). Rupert Murdoch’s Sun swings towards yes vote for Scotland – damning of Better Together campaign and praise for Alex Salmond indicate Scots edition will urge independence. The Guardian. Retrieved from https://infoweb.newsbank.com/resources/doc/nb/news/150502DB92538358?p=UKNB 

Ponsford, D. (2016, May 27). Times signals ‘determination to expand in Scotland’ with appointment of Magnus Llewellin as Scottish editor. Press Gazette. Retrieved July 1 2020, from https://www.pressgazette.co.uk/times-signals-determination-to-expand-in-scotland-with-appoint-of-magnus-llewellin-as-scottish-editor/