Mike Breslin

Mae Mike Breslin yn ysgrifenwr sy’n arbenigo mewn chwaraeon moduro, moduro a theithio, ac roedd yn arfer bod yn yrrwr rasio Fformiwla Ford.

Mae Breslin yn frodor o Dde Cymru; ganwyd ef yn Nhredegar a magwyd ef yng Nghaldicot, ond erbyn hyn, mae’n byw yn Llundain. Hyfforddwyd ef fel gyrrwr yn Ysgol Rasio Winfield ac ar gylchffordd Magny Course, Ffrainc (Mae eraill sydd wedi mynychu Ysgol Rasio Winfield yn cynnwys Alain Prost, Damon Hill a Jean Alesi). Aeth Breslin ymlaen yn ystod y 1980au a’r 1990au cynnar i rasio Fformiwla Ford. Mae’n cofio  ‘gwneud yn lled dda ac yn cael damweiniau’n lled reolaidd.’ Ond yn 1989, gwnaeth ddifrod mawr i’w Van Diemen mewn gwrthdrawiad â’r clwydi diogelwch yn Brands Hatch. Yn dilyn hyn, atebodd hysbyseb swydd yn gofyn am ohebydd ar gyfer y rasys a fyddai’n cael eu cynnal ar gylchffordd Pen-bre, Sir Gaerfyrddin. Ar un adeg, roedd yn darparu deunydd yn seiliedig ar rasys Ben-bre i dri chylchgrawn gwahanol.  

Ar ôl ymddeol o’r byd rasio, mynychodd Breslin Goleg Prifysgol Dewi Sant yn 1991, fel myfyriwr hŷn, er mwyn astudio athroniaeth. Mae’n dweud y gwnaeth ef fwynhau ei gyfnod yng Ngholeg Prifysgol Dewi Sant. Gwnaeth gwrdd â’i wraig pan oedd yn Llanbed; daethant yn ôl i’r dref i briodi rai blynyddoedd wedyn. Ar ôl graddio, gwnaeth astudio cwrs ôl-raddedig yng Nghanolfan Hyfforddiant Newyddiaduriaeth Mitcham, Surrey. Treuliodd ychydig o amser yn gweithio i’r South Wales Argus fel gohebydd busnes, cyn dechrau gweithio ar ei liwt ei hun yn 1999, gan arbenigo mewn chwaraeon moduro a moduro, ac yn fwy diweddar, teithio.     

Mae Breslin wedi cyfrannu at gylchgronau moduro a chwaraeon moduro niferus, gan gynnwys Autosport, Motorsport News F1 Racing. Mae wedi gweithio i Fformiwla Un, a hefyd, wedi rhoi ar brawf, ar heol ac ar drac, amrywiaeth fawr o gerbydau, gan gynnwys ceir rasio a goruwchgeir.   Mae’r sêr F1 y mae ef wedi cyfweld â nhw yn cynnwys Lewis Hamilton a Fernando Alonso. 

Mae Breslin wedi ymgymryd â theithiau ffordd ar draws y byd, gan ymweld â chwe chyfandir ac o leiaf 65 o wledydd, ac wedi ysgrifennu amdanynt i gylchgronau. Gwnaeth ei hoff daith olygu gyrru bron 6500 cilomedr ar draws De Affrica mewn cerbyd Nissan 4X4 a oedd wedi cael ei rentu. Teithiodd drwy Dde Affrica, Namibia, Botswana, Zambia a Zimbabwe. Yr uchelbwyntiau oedd gweld Rhaeadrau Fictoria, dod wyneb yn wyneb â grŵp o afonfeirch wrth ganŵio yn Nelta Okavango, a champio ar wylltir Botswana ymhlith nifer o eliffantod.

Yn 2004, treuliodd Breslin dri mis yn gyrru ledled Ewrop mewn hen VW Polo werth £300. Gyrrodd drwy Ffrainc a’r Eidal, hwyliodd ar gwch i Roeg, ac ymhen hir a hwyr gwnaeth gyrraedd Twrci. Wrth ddychwelyd, gwnaeth ei daith fynd ag ef drwy naw gwlad ddwyreiniol a gorllewinol Ewrop. Yn yr Eidal, llwyddodd yrru ar gwrs ffordd Pescara, y gylchffordd hiraf i gael ei defnyddio ar gyfer ras Prif Wobr (Grand Prix) Pencampwriaeth y Byd. Mae ei atgofion eraill yn cynnwys colli’r bibell wacáu yn Nhwrci, ond wedyn cael rhywun i’w hatgyweirio bron am ddim. Disgrifiodd Breslin ei daith mewn cyfres o erthyglau i  VW Golf. 

Y chweched chyfandir y gwnaeth Breslin ymweld ag ef oedd De America. Un o deithiau ffordd byrraf Breslin oedd hon, yn mesur tua 700 cilomedr yn unig. Gyrrodd Toyota Rav 4 o Arica, yn agos i’r ffin rhwng Periw a Chile, drwy Anialwch Atacama. Ymhen hir a hwyr, cyrhaeddodd ef San Pedro de Atacama. Gwnaeth uchafbwyntiau’r daith gynnwys Valle de Luna, sydd â pheth o olygfeydd anialwch gorau’r byd, gyda llosgfynyddoedd yr Andes yn y pellter ac eira ar eu copaon. Mae teithiau eraill Breslin wedi cynnwys gyrru 4000 cilomedr ar draws Australia, o  Adelaide i Darwin; dilyn Ffordd  66 o Los Angeles i Chicago, ac yna gyrru ymlaen i Efrog Newydd er mwyn croesi’r Unol Daleithiau cyfan; a theithio ledled Japan.   

Mae Breslin wedi ysgrifennu pum llyfr. Efallai nid yw’n syndod felly mai ef yw awdur Road Trip Manual: a Practical Manual, (Haynes, 2020). Mae’r llyfr hwn yn dechrau gyda chanllaw ar sut i gynllunio a mwynhau taith ffordd dda. Yn y penodau diweddarach, mae’n disgrifio ffyrdd eiconig ar bob cyfandir, ac eithrio  Antarctica! Yn ysgrifennu yn y Daily Record, meddai Giles Blair, ‘And his [Breslin] enthusiasm shines through … as he fuses valuable information with inspirational anecdotes and hardearned tips from road trips he has made …’ Breslin hefyd yw awdur The Track Day Manual: the complete guide to taking your car on the race track, (Haynes, 2008). 

Mae Breslin hefyd yn ysgrifennu ffuglen, a’i nofel gyntaf oedd The Unfair Advantage: a Formula One novel, (Rough Diamond, 2000). Gwnaeth ddilyn hon gyda Pieces of Silver (Pie Shop Publishing, 2014). Mae’r prif gymeriad, Westbury Holt, sydd yn yrrwr rasio Prydeinig ac yn aelod o dîm o’r Almaen yn ystod y 1930au, yn mynd ymlaen i hedfan gyda’r RAF yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Medd Breslin mai stori Richard Seaman, rasiwr Prydeinig a oedd yn gyrru i Mercedes, ond a gafodd ei ladd mewn damwain yn Spa yn 1939,  oedd yr ysbrydoliaeth a wnaeth iddo ysgrifennu Pieces of Silver. Medd Breslin, ‘Rwyf bob amser wedi meddwl, tybed sut y byddai’r rhyfel hwn wedi diweddu o ystyried y deliau a wnaed ganddo a’r cyfeillion a oedd ganddo. Ganwyd y llyfr hwn gyda’r cwestiwn hwnnw, ‘Beth petai?’  

Ffuglen ddiweddaraf Breslin yw Faster than the bullet, (Pie Shop Publishing, 2020). Mae’r stori wedi’i rhannu rhwng yr Ail Ryfel Byd yn y 1940au a rasio modur yn y 1950au. Mae Ingo Six, sy’n hoffi dim yn fwy na gyrru’n gyflym, wedi ymuno â byddin yr Almaen er mwyn cael cyfle i yrru beiciau modur milwrol. Mae’n cael ei rwydo gan waradwyddus ddigwyddiadau’r rhyfel; ac mae un ohonynt yn dod yn gyfrinach drasig. Yn y diwedd, mae’n ffoi i’r Ariannin, gyda hunaniaeth newydd. Mae’n wynebu’r her o gydbwyso ei sgiliau anferth fel gyrrwr rasio yn erbyn yr angen i osgoi sylw’r cyhoedd.  Ysgrifennodd Marcus Simmons yn Autosport, ‘Breslin has come up with a winner – a thriller with more surprise twists than the Futa and Raticosa passes.’ Gwnaeth yr adolygydd yn Business Money ei ddisgrifio fel ei ‘book of the year’. 

Mae Breslin yn aelod o’r Gild Ysgrifenwyr ac o grŵp Ysgrifenwyr Moduro Cymru. Cafodd ei gymeradwyo’n uchel yn ystod Gwobrau’r Wasg Gymreig (1999), ac enillodd y wobr Tîm Is-olygu’r/ Cynhyrchu’r Flwyddyn yng Ngwobrau Cyfryngau’r IPC (2003). 

Ffynonellau 

Breslin, M. (2021). Mike Breslin. Freelance motorsport journalist/writer at Bresmedia [LinkedIn page]. LinkedIn. Adalwyd ar Fawrth 10 2021 oddi wrthhttps://www.linkedin.com/in/mikebreslinbresmedia/?originalSubdomain=uk 

Breslin, M. (n.d.) Bresmedia. Adalwyd ar Fawrth 10 2021 oddi wrth https://www.bresmedia.co.uk/ 

Winfield Racing School. (n.d.) Winfield Racing School. Adalwyd ar Fawrth 10 2021 oddi wrth https://winfieldracingschool.com/  

Blair, G. (2020, January 24). Your adventure begins with new Haynes manual. Daily Record. Adalwyd ar Fawrth 11 2021 oddi wrth https://infoweb-newsbank-com.ezproxy.uwtsd.ac.uk/apps/news/document-view?p=UKNB&t=&sort=YMD_date%3AD&fld-base-0=alltext&maxresults=20&val-base-0=%22mike%20breslin%22&docref=news/178BF10F0B678A58 

PIECES OF SILVER Thrilling new novel shines a light on Nazis & the Silver Arrows.  (2014, November 10). M2 Presswire. Adalwyd ar Fawrth 11 2021 oddi wrth https://infoweb-newsbank-com.ezproxy.uwtsd.ac.uk/apps/news/document-view?p=UKNB&docref=news/151836245875E6E0. 

Simmons, M. (2020, August 20). Autosport. What’s on this week. Pressreader. Adalwyd ar Fawrth 11 2021 oddi wrth https://www.pressreader.com/uk/autosport-uk/20200820/284661849548854 

Motoring book review. (2020, July 9). Business Money. Adalwyd ar Fawrth 11 2021 oddi wrth https://www.business-money.com/announcements/motoring-book-review-2/