Chwilio i llyfrau, cylchgronau, e-Lyfrau, erthyglau a mwy:

Awgrym: I gynnwys adnoddau testun cyfan ar-lein yn eich chwiliad, dewiswch ‘Popeth’ o’r gwymplen, neu dewiswch leoliad i ddod o hyd i eitemau printiedig ac adnoddau dysgu a gedwir yn ein llyfrgelloedd campws.

Cyfrif Llyfrgell

Wrth fewngofnodi, defnyddiwch eich manylion mewngofnodi a chyfrinair TG. Dylai myfyrwyr Abertawe roi eu rhif “P” gyda’r briflythyren “P”. Dylai staff y Brifysgol roi eu henw defnyddiwr mewn llythrennau bychain.