Ein gofodau a'n horiau agor

UWTSD Home  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Ein gofodau a'n horiau agor

Croeso cynnes iawn i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gan y gwasanaeth Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am yr adnoddau a’r gwasanaethau a ddarperir gennym i holl aelodau’r Brifysgol.

Mae ein llyfrgelloedd yn cynnig ardaloedd agored, golau gydag amrywiaeth eang o gyfleusterau a mannau astudio, a luniwyd i weddu i bob dull dysgu.

Rydym yn cynnig casgliadau a ddatblygwyd i adlewyrchu gwaith ymchwil ac addysgu’r adrannau academaidd, amrywiaeth helaeth o adnoddau electronig, a chymorth gan staff arbenigol.

Gobeithiwn y bydd bod yn rhan o’r Llyfrgell yn eich ysbrydoli, yn eich grymuso ac yn eich cefnogi i gyflawni eich nodau a’ch amcanion.

Mae ein staff yma i helpu, boed hynny’n bersonol wrth y Ddesg Gymorth neu drwy e-bost, dros y ffôn, Twitter neu Facebook. Rydym yn gwerthfawrogi eich adborth, felly cysylltwch â ni ar unwaith os oes unrhyw beth y gallwn ni ei wneud i wella’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig i chi.

Oriau Agor  Mynediad cerdded i mewn i adnoddau ar-lein  Clicio ac Eistedd

Library Logo
chat loading...