Covid-19 Oherwydd Covid-19, mae rhai o wasanaethau’r llyfrgell yn gyfyngedig neu ddim ar gael ar hyn o bryd. Os bydd gennych gwestiynau neu ymholiadau, mae croeso i chi Cysylltu âr llyfrgell. Mae’n flin iawn gennym am unrhyw anghyfleustra y gall y cyfyngiadau hyn eu hachosi.

Pictures of Swansea libraries

Dewiswch adran i ddarganfod mwy.

 Person reading a book  Mannau Astudio   Person sat at a computerCyfrifiaduron PC Mynediad Agored  Person seated  Seddi Meddal     Male & female symbols  Toiledau    Wheelchair symbol  Toiledau i’r anabl      Person drinking from a fountain graphic  Ffynnon dŵr yfed      

Mae’r Llyfrgell wedi’i lleoli ar y llawr 1af ar gampws Ysgol Busnes Abertawe.

Mae Llyfrgell Campws Busnes Abertawe’n darparu mynediad i ystod o fannau dysgu hyblyg i gynorthwyo ein holl fyfyrwyr.

Person reading a book  122   Person sat at a computer  52    Person seated   49

Mynediad

 • Mae mynedfa hygyrch wedi’i lleoli yn nhu blaen Campws Busnes Abertawe.
 • Ceir mynediad drwy lifft i’r Llyfrgell o’r llawr gwaelod
 • Mae toiledau hygyrch ar gael ar bob llawr (Toiledau i’r anabl ar y llawr gwaelod)

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Mae ein casgliadau llyfrau a chylchgronau wedi’u lleoli ym mhrif ran y Llyfrgell
 • Mae desg y Llyfrgell a’r peiriant hunanfenthyca wedi’u lleoli ym mhrif ran y Llyfrgell

Ystafell Astudio

Mae gan yr ystafell astudio sydd ar gael i’w bwcio fynediad diwifr i’r rhyngrwyd. Sylwer bod yr ystafell astudio ar gael yn ystod ein horiau agor yn unig. Rhaid gwneud cais am ystafelloedd cyn 8pm y noson cyn y diwrnod maent i’w defnyddio fel y gellir creu rhestr o geisiadau. Ni dderbynnir ceisiadau a wneir ar ôl yr amser hwn.

Er mwyn sicrhau bod yr ystafell astudio ar gael i’r holl fyfyrwyr, sylwer ar y cyfyngiadau isod:

 • Cyfnod hiraf cais am ystafell: 3 awr
 • Mae modd gwneud cais hyd at 21 diwrnod ymlaen llaw
 • Ni ellir gwneud ceisiadau am yr un ystafell o fewn 2 ddiwrnod i’w gilydd

Bwcio ystafell astudio

Ymwelwyr: Mynediad Cerdded i Mewn i Adnoddau Ar-lein

Gall aelodau’r cyhoedd neu staff neu fyfyrwyr ar ymweliad gyrchu detholiad o’n hadnoddau electronig gan ddefnyddio cynllun mynediad cerdded i mewn Cymru.

Cysylltu â NiOriau Agor

Map o’r Lleoliad

Mae’r Fforwm wedi’i leoli yn natblygiad SA1 Glannau Abertawe

Mae’r Fforwm yn darparu mynediad i ystod o fannau dysgu hyblyg i gynorthwyo ein holl fyfyrwyr.


Llawr Gwaelod

 Person reading a book   168  Person seated  24    Male & female symbols   4    Wheelchair symbol  1     Person drinking from a fountain graphic   1               


Llawr Cyntaf

Person reading a book    97   Person sat at a computer  36    Person seated  42    Male & female symbols   3  Wheelchair symbol    1   Person drinking from a fountain graphic  1


Ail Lawr

Person reading a book    60   Person sat at a computer   16   Person seated  10   Male & female symbols    4     Wheelchair symbol    1   Person drinking from a fountain graphic 1                 


Mynediad

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Mae ein casgliaddau  llyfrau ac cylchgronau wedi’i leoli ar y ail lawr.
 • Mae desg ymholiadau’r llyfrgell  wedi’u lleoli ar y Llawr Cyntaf
 • Mae loceri wedi’u lleoli ar y Llawr Cyntaf
 • Mae peiriant gwerthu a reolir gan staff y gwasanaeth arlwyo ar gael ar y Llawr Gwaelod
 • Mae blwch ar gyfer dychwelyd llyfrau wedi’i Llawr Gwaelod
 • Yn ogystal mae gofod arddangos ar y llawr gwaelod er mwyn i ni allu dangos gwaith myfyrwyr, arddangoswyr allanol ac eitemau o’n Casgliadau Arbennig a’n Harchifau

Ystafelloedd Astudio 

Mae gan bob ystafell fynediad diwifr i’r rhyngrwyd.

Sylwer bod ystafelloedd astudio ar gael yn ystod ein horiau agor yn unig. Rhaid gwneud cais am ystafelloedd cyn 8pm y noson cyn y diwrnod maent i’w defnyddio fel y gellir creu rhestr o geisiadau. Ni dderbynnir ceisiadau a wneir ar ôl yr amser hwn.

Er mwyn sicrhau bod ystafelloedd astudio ar gael i’r holl fyfyrwyr, sylwer ar y cyfyngiadau isod:

 • Cyfnod hiraf cais am ystafell: 3 awr
 • Mae modd gwneud cais hyd at 21 diwrnod ymlaen llaw
 • Ni ellir gwneud ceisiadau am yr un ystafell o fewn 2 ddiwrnod i’w gilydd

Bwcio ystafell astudio

Ymwelwyr: Mynediad Cerdded i Mewn i Adnoddau Ar-lein

Gall aelodau’r cyhoedd neu staff neu fyfyrwyr ar ymweliad gyrchu detholiad o’n hadnoddau electronig gan ddefnyddio cynllun mynediad cerdded i mewn Cymru. 

Manylion CyswlltOriau Agor

Map o’r Lleoliad

chat loading...