Cynllun Pasbort Llyfrgelloedd Ynghyd

Hand reaching for book

Mae Cynllun Pasbort Llyfrgelloedd Ynghyd yn galluogi i unrhyw aelod o wasanaethau llyfrgelloedd cyhoeddus Abertawe, Castell Nedd Port Talbot, Sir Gâr, Ceredigion, Powys a Sir Benfro fenthyg o unrhyw un o’r sefydliadau a restrir yn y ddolen isod:

Oherwydd Covid-19, mae rhai o wasanaethau’r llyfrgell yn gyfyngedig neu ddim ar gael ar hyn o bryd.

Os bydd gennych gwestiynau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu. Mae’n flin iawn gennym am unrhyw anghyfleustra y gall y cyfyngiadau hyn eu hachosi.

Llyfrgelloedd Ynghyd

Er mwyn ymuno â’n llyfrgelloedd bydd angen i chi gwblhau ffurflen Pasbort Llyfrgelloedd Ynghyd, sydd ar gael yn eich llyfrgell gyhoeddus leol neu yn y ddolen uchod. Ar ôl ei llenwi,  gallwch gyflwyno’r ffurflen i Ddesg Gymorth unrhyw un o’n llyfrgelloedd a chaiff cyfrif benthyg llyfrgell ei greu i chi.

Cewch fenthyg hyd at 5 llyfr ar y tro o unrhyw un o Lyfrgelloedd YDDS. Bydd y llyfrau a fenthycir yn cael eu hadnewyddu am hyd at 1 flwyddyn oni bai bod defnyddiwr arall yn gofyn amdanynt. Yn yr achos hwn fe gewch e-bost awtomatig yn gofyn ichi ddychwelyd y llyfr dan sylw erbyn y dyddiad yn yr e-bost. Fe gewch ddirwy os na chaiff y llyfr ei ddychwelyd mewn pryd. Gweler ein polisi dirwyon am ragor o wybodaeth.

Gall aelodau’r cyhoedd neu staff neu fyfyrwyr ar ymweliad gyrchu detholiad o’n hadnoddau electronig gan ddefnyddio cynllun mynediad cerdded i mewn Cymru.

chat loading...