Ymholiadau Cyffredinol


Campws Caerfyrddin

Address symbol   Y Llyfrgell
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Heol y Coleg 
Caerfyrddin
SA31 3EP
Telephone icon  01792 481200
Email symbol  library@uwtsd.ac.uk 


Campws Llambed

Address symbol   Y Llyfrgell
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Llanbedr Pont Steffan
SA48 7ED
Telephone icon   01792 481200
Email symbol  library@uwtsd.ac.uk 


Campws Llundain

 Address symbol   Y Llyfrgell
Winchester House 
11 Cranmer Road
Llundain, SW9 6EJ
Telephone icon  0207 127 7431
Email symbol  LondonLibrary@uwtsd.ac.uk


Campws Fusnes Abertawe

Address symbol   Y Llyfrgell 
Campws Fusnes Abertawe PCYDDS
Stryd Powell
Abertawe
SA1 1NE
Telephone icon  01792 481200
Email symbol  library@uwtsd.ac.uk 


Campws Abertawe: Y Fforwm

Address symbol  Heol Ynys
Heol y Brenin
Abertawe
SA1 8EW
Telephone icon  01792 481200
Email symbol  library@uwtsd.ac.uk 


Casgliadau Arbennig

Roderic Bowen Library and Archives:
Telephone icon   01570 424716
Email symbol  specialcollections@uwtsd.ac.uk

Alister Hardy Religious Experience Research Centre:
Telephone icon   01570 424821
Email symbol RERC@uwtsd.ac.uk  


Ymholiadau Gwasanaeth

Apelio yn erbyn dirwy
Llenwch y ffurflen yma

Digideiddio:
Gweler: Trwydded Addysg Uwch yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint
Email symbol   digitisation@uwtsd.ac.uk

SCONUL Access
Email symbol   sconul@uwtsd.ac.uk 


Cyfryngau Cymdeithasol

Facebook logo Facebook
Instagram logo Instagram
Twitter logo Twitter


Rhestr

Staff LlAD


chat loading...