Ydds Hafan  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Cymorth a Chefnogaeth  -  Cysylltu âr llyfrgell

Cysylltu âr llyfrgell

O 5pm ar 17 Mawrth bydd gwasanaethau’r llyfrgell yn symud ar-lein a chaiff gwasanaethau wyneb yn wyneb eu hatal. Mae hyn yn golygu er na fydd modd mynd i adeiladau’r llyfrgell ar ôl y pwynt hwnnw, bydd gwasanaethau a chymorth yn dal i gael eu cynnig ar-lein. Cynghorir myfyrwyr a staff i wneud defnydd o’r llyfrgell ar-lein, y gwasanaeth Angen Rhagor, fydd yn parhau yn electronig yn unig, a’r gefnogaeth Sgiliau Gwybodaeth ar-lein drwy’r wefan.

Cwestiynau Cyffredin Covid-19


Ymholiadau Cyffredinol


Campws Caerfyrddin

Address symbol   Y Llyfrgell
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Heol y Coleg 
Caerfyrddin
SA31 3EP
Telephone icon  01267 676780 
Email symbol  library@uwtsd.ac.uk 


Campws Llambed

Address symbol   Y Llyfrgell
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Llanbedr Pont Steffan
SA48 7ED
Telephone icon   01570 424798
Email symbol  library@uwtsd.ac.uk 


Campws Llundain

 Address symbol   Y Llyfrgell
Winchester House 
11 Cranmer Road
Llundain, SW9 6EJ
Telephone icon  0207 566 7616
Email symbol  LondonLibrary@uwtsd.ac.uk


Campws Abertawe: Llyfrgell Griffith

Address symbol    Y Llyfrgell
Canolfan Dynefor PCYDDS
Stryd De La Beche
Abertawe
SA1 3EU
Telephone icon   01792 481030
Email symbol   library@uwtsd.ac.uk


Campws Fusnes Abertawe

Address symbol   Y Llyfrgell 
Campws Fusnes Abertawe PCYDDS
Stryd Powell
Abertawe
SA1 1NE
Telephone icon  01792 481023
Email symbol  library@uwtsd.ac.uk 


Campws Abertawe: Y Fforwm

Address symbol  Heol Ynys
Heol y Brenin
Abertawe
SA1 8EW
Telephone icon  01792 482113
Email symbol  library@uwtsd.ac.uk 


Casgliadau Arbennig

Roderic Bowen Library and Archives:
Telephone icon   01570 424716
Email symbol  specialcollections@uwtsd.ac.uk

Alister Hardy Religious Experience Research Centre:
Telephone icon   01570 424821
Email symbol RERC@uwtsd.ac.uk  


Ymholiadau Gwasanaeth

Apelio yn erbyn dirwy
Llenwch y ffurflen yma

Digideiddio:
Gweler: Trwydded Addysg Uwch yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint
Email symbol   digitisation@uwtsd.ac.uk

SCONUL Access
Email symbol   sconul@uwtsd.ac.uk 


Cyfryngau Cymdeithasol

Facebook
Instagram
Twitter


Rhestr

Staff LlAD