Ydds Hafan  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Cymorth a Chefnogaeth  -  Defnyddio ein llyfrgelloedd

Mae ein llyfrgelloedd yn cynnig ardaloedd agored, golau gydag amrywiaeth eang o gyfleusterau a mannau astudio, a luniwyd i weddu i bob dull dysgu. Rydym yn cynnig casgliadau a ddatblygwyd i adlewyrchu gwaith ymchwil ac addysgu’r adrannau academaidd, amrywiaeth helaeth o adnoddau electronig, a chymorth gan staff arbenigol. Gobeithiwn y bydd bod yn rhan o’r Llyfrgell yn eich ysbrydoli, yn eich grymuso ac yn eich cefnogi i gyflawni eich nodau a’ch amcanion.

Mae ein staff yma i helpu, boed hynny’n bersonol wrth y Ddesg Gymorth neu drwy e-bost, dros y ffôn, Twitter neu Facebook. Rydym yn gwerthfawrogi eich adborth, felly cysylltwch â'r tîm llyfrgell ar unwaith os oes unrhyw beth y gallwn ni ei wneud i wella’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig i chi.

Eich cerdyn adnabod yn YDDS yn gweithredu fel eich cerdyn Llyfrgell a bydd yn ddilys drwy gydol cyfnod eich cwrs, eich ymchwil neu’ch cyflogaeth. Dylech gario eich cerdyn adnabod gyda chi bob amser oherwydd bydd ei angen arnoch i fenthyca eitemau a defnyddio rhai o’n gwasanaethau. Dylech drin hwn yn yr un modd â’ch cerdyn banc a pheidiwch â rhannu eich manylion.

Cardiau wedi’u colli/eu dwyn -Os byddwch yn colli eich cerdyn adnabod, bydd angen i chi wneud cais am un arall yn ei le a sylwer y codir tâl am gerdyn newydd. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r Hwb Myfyrwyr.

Gallai myfyrwyr, staff ac ymchwilwyr o brifysgolion eraill, aelodau o’r cyhoedd ac ymwelwyr fod yn gymwys i ymuno â’r llyfrgell trwy un o’r cynlluniau partneriaeth megis: SCONUL Access neu Libraries Together.  Gweler ein canllaw i Fenthycwyr Allanol.

Library Logo