Gwasanaethau Covid-19

Ydds Hafan  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Cymorth a Chefnogaeth  -  Gwasanaethau Covid-19

Library Logo

Gwasanaethau Llyfrgell

Rydym ni wedi bod yn gweithio gyda’r Brifysgol i ddarparu mynediad i’n casgliadau ac ardaloedd ffisegol yn y ffordd fwyaf diogel, i fyfyrwyr a staff. Mae natur barhaus y pandemig COVID-19 yn golygu bod ein cynlluniau’n gallu newid ac efallai y bydd angen eu hadolygu i gadw at newidiadau i ganllawiau llywodraeth y DU, Cymru neu yn y sector Addysg Uwch yn benodol.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw ddatblygiadau cyn gynted ag y gallwn wneud hynny. Yn y cyfamser, byddwn yn parhau i ehangu ein hadnoddau a gwasanaethau ar-lein er mwyn eich cefnogi ble bynnag rydych chi. Rydym yn gwybod y bydd y Llyfrgell yn edrych a theimlo ychydig yn wahanol y flwyddyn academaidd hon, ond rydym yma i’ch cefnogi ar eich taith prifysgol, ac edrychwn ymlaen at gwrdd â chi gyd. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am y gwasanaethau a gynigiwn ar hyn o bryd.

Rydyn ni’n gwerthfawrogi eich adborth ynghylch ein gwasanaethau adnoddau llyfrgell a dysgu yn ystod pandemig COVID-19. Cwblhewch ein ffurflen adborth gydag unrhyw awgrymiadau, sylwadau, bryderon neu ganmoliaethau sydd gennych. Os hoffech adael unrhyw fanylion cyswllt, byddem yn hoffi gallu dweud wrthych sut rydym wedi ymateb i’ch sylwadau.

chat loading...