Alison Evans MCLIP, MA, BA (Anrh)

Alison Evans, Academic Liaison Librarian

Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd: Addysg a Chymunedau

Lleoliad:

Ffôn: 01792 482049
E-bost: alison.evans@uwtsd.ac.uk

 

Rwy’n darparu cymorth arbenigol ar gyfer gweithgareddau dysgu ac addysgu’r Athrofa Addysg.  Rwyf wedi fy lleoli ar gampysau Townhill a Caerfyrddin.  Yn rhan o’r Tîm Cyswllt Academaidd rwy’n datblygu sgiliau digidol a llythrennedd gwybodaeth â ffocws ar y cwricwlwm, yn darparu cefnogaeth a chyngor ynghylch adnoddau ar gyfer dylunio, cynllunio, dilysu, cyflwyno ac adolygu cyrsiau a rhaglenni’r Athrofa.  

Rwy’n cefnogi myfyrwyr a staff wrth ddefnyddio adnoddau llyfrgell yn cynnwys defnyddio cronfeydd data academaidd, cael mynediad i adnoddau ar-lein, sgiliau chwilio ac archwilio llenyddiaeth drwy sesiynau a addysgir, apwyntiadau un-i-un neu e-bost.  

Hefyd rwy’n gyfrifol am ddatblygu cyfathrebu a chysylltiadau rhwng llyfrgelloedd y Drindod Dewi Sant a llyfrgelloedd ein colegau partner.  

Ar ôl cwblhau fy MA mewn Astudiaethau Llyfrgell a Gwybodaeth, dechreuais fy ngyrfa broffesiynol yn Llyfrgellydd Cynorthwyol ym Mhrifysgol Reading.  Ar ôl pum mlynedd symudais i Abertawe yn Uwch Lyfrgellydd Cynorthwyol.   Yn dilyn egwyl i ganolbwyntio ar fywyd teuluol, dychwelais i weithio yn Llyfrgell Gyhoeddus Llanelli, gan weithio dros gyfnod mamolaeth yn swydd y Llyfrgellydd Plant ac Ysgolion.   Yn 2009, dychwelais i Brifysgol Fetropolitan Abertawe (bellach y Drindod Dewi Sant) yn Llyfrgellydd Pwnc rhan amser ar gyfer y rhaglenni busnes.   Cychwynnais i’n Llyfrgellydd Pwnc llawn amser yn 2015, gan gefnogi’r rhaglenni addysg a leolwyd yn Townhill.  Yn 2017 cefais swydd Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd, gyda chyfrifoldebau ar draws campysau Townhill a Chaerfyrddin.   

Mae fy niddordebau proffesiynol yn cynnwys eiriolaeth ac ymgysylltu, marchnata a’r cyfryngau cymdeithasol, llythrennedd a dysgu.  

  • CILIP (Sefydliad Siartredig Gweithwyr Proffesiynol Llyfrgelloedd a Gwybodaeth)