Ydds Hafan  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Cymorth a Chefnogaeth  -  Staff LIAD  -  Emily Hywel

Emily Hywel Diploma Ôl-raddedig, BA Anrh

Emily Hywel, Academic Liaison Librarian

Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd: Celf a Dylunio

Lleoliad: Abertawe

Ffôn: 01792 481030 est. 3105
E-bost: emily.hywel@uwtsd.ac.uk

Rwy’n darparu cymorth arbenigol ar gyfer gweithgareddau dysgu ac addysgu’r Gyfadran Celf a Dylunio ar gampws Dinefwr, Abertawe.   Yn rhan o’r Tîm Cyswllt Academaidd rwy’n datblygu sgiliau digidol a llythrennedd gwybodaeth â ffocws ar y cwricwlwm, yn darparu cefnogaeth a chyngor ynghylch adnoddau ar gyfer dylunio, cynllunio, dilysu, cyflwyno ac adolygu cyrsiau a rhaglenni’r Gyfadran. 

Rwy’n cefnogi myfyrwyr a staff wrth ddefnyddio adnoddau llyfrgell yn cynnwys defnyddio cronfeydd data academaidd, cael mynediad i adnoddau ar-lein, sgiliau chwilio ac archwilio llenyddiaeth drwy sesiynau a addysgir, apwyntiadau un-i-un neu e-bost. 

Hefyd rwy’n gyfrifol am gynnig cymorth gyda hawlfraint i staff a myfyrwyr.  

Ymunais ag Athrofa Abertawe (bellach y Drindod Dewi Sant) yn 2003 yn Llyfrgellydd Cynorthwyol yr Ysgol Fusnes.   Cefais swydd Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd y Gyfadran Celf a Dylunio yn 2016.     

Mae fy niddordebau proffesiynol yn cynnwys llythrennedd a dysgu, hawlfraint a chymorth myfyrwyr.  

  • CILIP(Sefydliad Siartredig Gweithwyr Proffesiynol Llyfrgelloedd a Gwybodaeth) 
  • Grŵp Hawlfraint WHELF (Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru)
  • ARLIS (Cymdeithas y Llyfrgelloedd Celf)