Ydds Hafan  -  Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu  -  Cymorth a Chefnogaeth  -  Staff LIAD  -  Ivana Curcic

Ivana Curcic MSc, MA, BA

Ivana Curcic, Academic Liaison Librarian

Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd: Campws Llundain

Lleoliad: Llundain

Ffôn: 0207 566 7616
E-bost: i.curcic@uwtsd.ac.uk

Ar gampws Llundain, rwy’n rhannu’r swydd Llyfrgellydd Cyswllt Academaidd â Peter Duffield-Fuller.  Ddau ddiwrnod yr wythnos, rwy’n darparu cefnogaeth arbenigol ar gyfer gweithgareddau dysgu ac addysgu’r Rhaglenni Busnes.   

Yn rhan o’r Tîm Cyswllt Academaidd rwy’n datblygu sgiliau digidol a llythrennedd gwybodaeth â ffocws ar y cwricwlwm, yn darparu cefnogaeth a chyngor ynghylch adnoddau ar gyfer dylunio, cynllunio, dilysu, cyflwyno ac adolygu cyrsiau a rhaglenni’r Gyfadran. 

Drwy gydol gwaith y myfyrwyr o gasglu, gwerthuso a chyflwyno gwybodaeth, rwy’n eu cefnogi gyda gweithgareddau llythrennedd gwybodaeth sy’n eu datblygu fel ymchwilwyr a dinasyddion.  Mae’r gweithgareddau hyn yn cynnwys defnyddio cronfeydd data academaidd, cyrchu a gwerthuso adnoddau ar-lein, sgiliau chwilio.   

Ar ôl ennill fy MA mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol yn 1989, am fwy na degawd addysgais Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill ar lefel brifysgol yn UDA (Washington, D.C., Califfornia a Massachusetts). Roeddwn hefyd wedi gweithio’n gyfieithydd (Saesneg, Serbo-Croateg ac Eidaleg) ac addysgu a rheoli rhaglenni cyflogaeth ac addysg ar gyfer ffoaduriaid a mewnfudwyr.  Tra oeddwn yn cydweithio gyda llyfrgellwyr, gan gynllunio gweithgareddau i’m myfyrwyr, a chydag ehangiad y Rhyngrwyd, cefais f’ysbrydoli i gwblhau MSc mewn Gwyddor Llyfrgell a Gwybodaeth yn 2003. Fel llyfrgellydd, es ymlaen i addysgu am y saith mlynedd nesaf, ond y tro hwn sgiliau llythrennedd gwybodaeth ar lefel ysgol uwchradd yn Boston a Llundain.  Wedyn gweithiais mewn llyfrgell ddefnydd deuol yn Llundain fel llyfrgellydd ysgol ond yn y pen draw roeddwn yn cwmpasu pob agwedd ar waith llyfrgellydd cyhoeddus.  Dechreuais fy swydd yn y Drindod Dewi Sant ym mis Ionawr 2018 - ac rwy’n hapus i fod yn ôl yn y sector Addysg Uwch, gan gwblhau’r cylch! 

Mae fy niddordebau proffesiynol yn cynnwys llythrennedd (gwybodaeth, digidol a’r cyfryngau), prosesau dysgu (megis caffael iaith a chynhwysiant) ymhob oed a chyfnod mewn bywyd, a dylunio a defnyddioldeb.  

  • CILIP (Sefydliad Siartredig Gweithwyr Proffesiynol Llyfrgelloedd a Gwybodaeth)
  • IFLA (Ffederasiwn Rhyngwladol ar gyfer Cymdeithasau a Sefydliadau Llyfrgelloedd), Llythrennedd Gwybodaeth